česky english deutsch >>>

Naučná stezka Děvín

Ochrana přírody a krajiny

Hlavním důvodem vyhlášení NPR Děvín-Kotel-Soutěska je ochrana skalních, stepních, křovinných a lesních ekosystémů na vápencovém podkladu s mimořádně bohatou flórou a faunou, formujících se již po tisíciletí za přispění člověka.

Historie ochrany tohoto území:

1946 – vyhlášení přísné rezervace

1956 – vyhlášení státní přírodní rezervace

1976 – vyhlášení CHKO Pálava, jejíž součástí je i zdejší rezervace

1986 – CHKO Pálava je zapsána do seznamu biosférických rezervací UNESCO

1992 – začíná platit zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlášení národní přírodní rezervace

1996 – zrušení obory Pálava a odsun koz bezoárových do lesní obory k České Lípě

2003 – zaniká BR Pálava a vzniká nová Biosférická rezervace Dolní Morava, která v sobě zahrnuje jak území CHKO Pálava, tak Lednicko-Valtický areál s nivou řeky Dyje i Soutok, lužní les pod Břeclaví

2004 – vstup ČR do Evropské unie, NPR Děvín-Kotel-Soutěska se stává součástí národního seznamu soustavy NATURA 2000 a také součástí Ptačí oblasti Pálava

dub šípák

GPS pozice

N 48° 51.660', E 16° 38.744'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

CEV Pálava ZO ČSOP 56/15
RNDr. Eva Řezáčová
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Tel.:519 513 399
e-mail:eva@palava.cz
http://www.cev.palava.cz