česky english deutsch polski <<< >>>

CHKO Beskydy

Kohútka

HISTORIE OSÍDLENÍ A SALAŠNICTVÍ

Pásli ovce valaši

Odkud a kdy přišli Valaši, obyvatelé zdejších kotárů? Traduje se, že odněkud z rumunských hor. Do Beskyd však došli lidé z Ukrajiny (avšak velice málo, pokud vůbec) nebo spíše z Polska (tehdejšího Haliče – Živěcka) a Slovenska (tehdy Uher – Spiše, Oravy…). Přinesli s sebou typický způsob chovu dobytka, rozšířený v širší oblasti Karpat a na Balkánu. Spočíval v chovu zvláštní rasy ovcí – ovcí cápovitých.

Ovce cápovité, zvané též valašky se vyznačují hrubou vlnou, dobrou dojivostí, skromností a otužilostí, která umožňuje jejich pobyt na horských pastvinách přes celé léto. Jejich mléko se zpracovávalo ve zvláštní druh sýra.

Kolonizace Valašska začala od nejsnáze přístupných míst, lidé se nejprve usadili v údolích, v nivách řek. Když začala být údolí těsná a půda nestačila uživit vzrůstající počet lidí, museli se vydat do okolních kopců. Podobu osídlení – chalupy rozeseté po kopcích, nejvíce ovlivnila pasekářská kolonizace v průběhu 16. a 17. století. Vyklučením lesa vznikaly louky a pastviny. Valašská kolonizace pak měla vliv především na způsob hospodaření. Drsné podmínky nebyly příznivé pro pěstování plodin a tak se lidé živili chovem dobytka, především ovcí. Salaší i ovcí na horách přibývalo, v mnohých horských obcích se salašnictví stalo prvořadým zdrojem obživy obyvatel. Od konce 18. století se však datuje pozvolný úpadek, který vyvrcholil v polovině 20. století. Lidé našli jiné zdroje obživy, začali opouštět usedlosti v horách a stěhovat se do měst či vesnic v údolí.

Louky se proměnily v dnešní sjezdovky, na kterých však najdeme řadu vzácných druhů rostlin. Na jaře zde kvetou šafrány, sněženky a petrklíče a v létě vzácné orchideje. Zajímavostí jsou horské druhy rostlin jako např. kýchavice Lobelova. Na drobných mýtinkách v lesích žije vzácný motýl jasoň dymnivkový.

Ochrana přírody

Pro své přírodní a kulturní hodnoty a nespornou vysokou kvalitu přírodního prostředí se území Javorníků stalo v minulosti součástí dvou Chráněných krajinných oblastí (CHKO). Na moravské straně CHKO Beskydy a na Slovensku CHKO Kysuce.

Cyklisté mají právo jezdit po značených cyklostezkách, které jsou pro ně zřetelně značeny v terénu.

Každý návštěvník má právo přenocovat, schovat se před nepříznivým počasím nebo se jen občerstvit v některé chatě a vychutnávat si přitom jedinečnou armosféru Beskyd.

Užitečné informace

Horská služba Kohútka
75604 Nový Hrozenkov 037
 tel.: 597 431 709
 mobil: 728 647 879 – jen so a ne Horská služba non-stop – 606 769 010

GPS pozice

N 49° 17.698', E 18° 13.790'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz