česky english deutsch <<<

Terezínská stezka

Krytá jízdárna

Krytá jízdárna, postavená na počátku 60. let 19. století, je rozlehlou budovou obdélného půdorysu s empírově romantickými tvary. Na českém území představuje typově unikátní stavbu, kterou lze srovnat pouze s o málo starší vojenskou krytou jízdárnou na Náměstí republiky v Praze; ta však již byla znehodnocena modernizací.
Zvláštní pozornost si zaslouží zejména interiér terezínské jízdárny. Tvoří jej tesařsky velmi náročná dřevěná vazba, která se v plynulém oblouku klene od podlahy až po hřeben krovu a spojuje celý vnitřní prostor budovy. Za zmínku stojí i malby s vojenskými motivy dochované na stěnách objektu. Krytá jízdárna sloužila výcviku jezdců zdejšího jezdeckého pluku, ubytovaného v protějších, tzv. jezdeckých kasárnách. Součástí výcvikového prostoru byla rovněž otevřená plocha (dnes hřiště) mezi krytou jízdárnou a jmenovanými kasárnami. V letech existence ghetta byl objekt jízdárny využíván jako truhlářská dílna, vybavená dokonce specializovanými stroji. Kromě jízdárny bylo dřevo zpracováváno ještě v prostoru tzv. Bauhofu v retranchementu č. V (viz stanice č. 14). Práce se dřevem patřila v ghettu k nejdůležitějším druhům výroby. V truhlárně byli vězni zaměstnáni zejména výrobou kavalců pro jednotlivé ubikace tábora, významnou částí jejich práce byla i produkce dřevěných baráků a jiných zakázek pro potřeby SS a wehrmachtu. Z architektonického hlediska vzácný objekt zůstal po skončení druhé světové války bez smysluplného využití. Až po přelomu tisíciletí, aniž by došlo k jeho stavební úpravě, začal být působivý a autenticky dochovaný interiér bývalé jízdárny využíván ke kulturním účelům. K nejvýznamnějším kulturním podnikům se řadí koncert „Defiant Requiem“, kterým byla 30. června 2009 slavnostně zakončena mezinárodní „Konference k osudu majetku obětí holocaustu“. Konference pořádaná vládou České republiky, Nadací Forum 2000 a mnoha dalšími institucemi představovala závěrečnou akci v časech předsednictví ČR v Radě EU. Program slavnostního zakončení konference, jehož se zúčastnila celá řada významných hostů, symbolicky připomněl válečné nastudování Verdiho Requiem v terezínském ghettu. V současné době je původní jízdárna zařazena mezi objekty, které jsou v rámci revitalizace vybraných terezínských památek postupně rekonstruovány (bližší informace viz stanice č. 14). Od roku 2014 bude interiér jízdárny jednak sloužit k nácviku formací dobového vojenského jezdectva, jednak poskytne prostor pro jedinečnou expozici, jež návštěvníkům umožní nahlédnout do života vojáků rakouské armády za časů 18. století.

GPS pozice

N 50° 30.585', E 14° 9.140'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz