česky english deutsch polski <<< >>>

Okolím Morávky

Školství na Morávce

Historie

O první škole na Morávce je zmínka už z roku 1761. Byla to škola postavena z ujednání vratislavského biskupa Filipa Gottharda Schaffgotsche a majitele frýdeckého panství hraběte Jana Nepomuka Pražmy. Zaknihována byla na Pražmě, ale říkalo se zde na Dolní Morávce. Škola byla církevní, jednotřídní. Bylo do ní zapsáno 209 žáků. Žáci se učili čtení, psaní a náboženství. Postupně přibývaly školy v jednotlivých údolích: Rok 1842 na Úspolce jednotřídka pro 180–200 žáků. Zanikla v roce 1959. Stála totiž v zátopovém pásmu údolní přehrady. Rok 1876 ve Vlaském. Původně jednotřídní, ale hned zpočátku zde bylo zapsáno 343 žáků. Brzy bylo nutno přistoupit k přístavbě a nástavbě. Po roce 1945 byla v tomto objektu zřízena i měšťanská škola. Obě se pak v roce 1953 spojily, aby daly základ dnešní jediné škole v obce. Jednou z bolestných událostí bývalé obecné školy ve Vlaském bylo vyklízení školy dne 14. prosince 1944. Bylo stanoveno, že ve škole bude zasedat zvláštní německý soud z Brna za účelem souzení partyzánů a místních občanů. Na zákrok okresního školního inspektora soud zasedal v místním hostinství, ale život školy tím byl narušen. Mezi zatčenými a popravenými byl i učitel školy Bohuslav Kučera. Řídící učitel a starosta obce Rudolf Mucha byl za pomoc partyzánům odsouzen na 10 let káznice. Rok 1876 v Lúčce. Škola byla dřevěná a špatně stavěná, proto byla v šedesátých létech minulého století postavena nová dvoutřídní škola. V roce 1973 byla pro nedostatek žáků zrušena. Rok 1883 v Nytrové. Obec se rozhodla postavit školu, protože v té době vyučoval děti podomácku finanční strážník Josef Chovanec a po něm lidový lékař Karel Barabusch. Zrušena byla v roce 1972. Rok 1888 postavení školy v Lipovém bylo vynuceno častými povodněmi a chatrnými lávkami přes řeku Morávku. Pro nedostatek žáků byla tato škola jako první v obci zrušena v roce 1953. Rok 1911 ve Slavíči Hned v prvním ročníku zde bylo 84 žáků s 87% docházkou. Tak jako další, byla i tato škola pro nedostatek žáků roce 1964 uzavřena. Důvodem postupného otevření šesti školních budov byla velká rozloha obce, velká vzdálenost pro děti, řeka se svými povodněmi, ale také mnoho dětí. Například ve školním roce 1895–1896 chodilo do zdejších škol celkem 837 žáků. Historické události, lepší spojení obce s městy a také výstavby přehrady způsobily, že postupně ubývalo obyvatel, a tím také dětí.

Exkurze žáků ze ZŠ Morávka

Současnost

Dnes je v obci Morávka jedna škola s názvem „Základní škola a mateřská škola Morávka“, která je v současné době devítitřídní, má školní družinu, školní jídelnu a jak z názvu vyplývá součástí školy je také škola mateřská, která má 2 oddělení. Mateřská škola byla založena v roce 1940 a byla umístěna v obecní škole na Vlaském. Budova současné školy z roku 1876 byla postupně přestavována a modernizována. V roce 2005 byla postavena nová moderní tělocvična. V roce 2008 byly zrekonstruovány z evropských fondů 2 nové učebny – fyzika-chemie a počítačová učebna. U školy přibyla 2 nová multifunkční hřiště. A ve školním roce 2011/2012 jsme rozšířily stávající mateřskou školu o jednu třídu, která je v budově školy. V roce 2012 dochází k zateplení budovy, výměně oken a nové fasádě. Co plánujeme dál? Ať nám přibývá spokojených žáků a rodičů a budeme rádi, když se podaří v příštím roce úprava okolí multifunkčních hřišť tak, aby tu byl prostor jak pro naše nejmenší tak pro občany v obci.

Řeka Morávka

Žáci ZŠ Morávka na exkurzi

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Základní škola a mateřská škola Morávka Morávka 178 739 04 Pražmo

GPS pozice

N 49° 35.947', E 18° 31.065'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz