česky english deutsch <<< >>>

Skalní města

Maloskalská drábovna

Skalní město tvoří vyvýšená, výrazně členitá plošina, která představuje erozní zbytek složený ze středně zrnitých, křemenných pískovců teplického souvrství. V podloží leží několik metrů mocné slínovce a vápnité pískovce. Území se rozkládá na ploše zhruba 1 750 m v severojižním a 1 000 m ve východozápadním směru. Výška stěn pískovcových skal je okolo 10 metrů a výjimečně, jako v oblasti domnělých pozůstatků skalního hrádku, dosahuje až 20 metrů. Při úpatí skal jsou běžné hluboké převisy. Rozpukání pískovcové desky je nepravidelné, a proto se jednotlivé bloky vyznačují různou orientací stěn. Výrazně se uplatňují puklinová pásma směru SV–JZ, kterými vyznívají horizontální posuny kolmé na lužický zlom. Poměrně nepropustný pískovec umožňuje zachování skalních misek i umělého „proděravění“ vrcholových partií skal v oblasti Hrádku.

Na pomezí pseudoostrožny a nevýrazného skalního suku se nacházejí relikty sídla zvaného Drábovna, dříve též Drábská skála. Lokalita sice bývá řazena mezi skalní hrady z druhé poloviny 13. století, pravděpodobněji by se však mohlo jednat o dřevěné čihadlo, které je zmiňováno k roku 1547 kdesi v lese Borku.

Čižba (ptáčnictví) je tradiční a oblíbený způsob lovu, popsaný třeba i Komenským v Orbis pictus. V našich zemích byla po předešlých regulacích sice v roce 1870 zakázána, ale odchyt zpěvných ptáků pro chov v klecích se udržel prakticky až do půli 20. století. Zejména na jihu Evropy je však stále běžný a tisíce opeřenců každoročně končí na stolech tamních labužníků. O oblibě ptáčnictví svědčí i od něho odvozená příjmení (mj. Čihák), místní jména nebo pořekadla. Vášnivým lovcem ptáků byl třeba František Antonín hrabě Špork, který na svém panství u Lysé nad Labem nechal na vršku zvaném Ptačí hůrka nad vsí Čihadla postavit letní zámeček Bon Repos.

GPS pozice

N 50° 37.981', E 15° 10.659'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz