česky <<<

Bruntál

Vodní nádrž Slezská Harta

Slezska Harta

je vodní nádrž postavená na řece Moravici u osady Slezska Harta. Stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena v roce 1997. Napouštění nádrže začalo v roce 1996 a bylo ukončeno v roce 1998 kvůli katastrofickým povodním v roce 1997 !

Podle rozlohy je 9. největší v ČR – s objemem 218,7 milionu m3 a rozlohou je 8,72 km2 . Maximální hloubka je 80m . Vodní plocha tvarem připomíná čínského draka a je členěna četnými zátokami.

Stavba přehrady Slezská Harta byla oficiálně zahájena v roce 1987. Již v roce 1986 však byly vybudovány některé objekty zařízení staveniště a ještě dříve byl prováděn rozsáhlý geologický průzkum celé oblasti.

Výstavba vodního díla představovala velký zásah do přírodních, technických, ale i sociálních podmínek. Před zahájením bylo nutné zajistit pokácení všech stromů, vyřezání všech keřů, vysekání všech porostů, zbourání a odklizení všech budov a zařízení, zajistit výstavbu náhradních bytů, domů a zařízení pro vystěhované obyvatele, hotelového areálu v Razové pro stavbaře přehrady, zajistit přeložky plynovodu, telefonních a elektrických vedení, zajistit vybudování nové čerpací stanice pro úpravnu vody v Leskovci nad Moravicí včetně přivaděče surové vody, obslužných komunikací kolem přehrady, nových úseků silnic včetně mostů a k zajištění potřebného stavebního materiálu odkrytí a těžba štěrkopísků podél koryta řeky Moravice v Leskovci a v Karlovci, obnovení harteckého kamenolomu a zřízení jíloviště u lesa nad Leskovcem, u obou lokalit po ukončení těžby provedení rekultivace a úprav terénu.

Celkové náklady na vybudování vodního díla Slezská Harta (včetně financí za výkup pozemků, rodinných domků a ostatního majetku v zátopě) činily na 2,5 miliardy korun, z toho stavební práce si vyžádaly 1,5 miliardy korun.

Původně plánovaný termín dokončení vodního díla byl rok 1992, ale v důsledku celospolečenských změn v roce 1989, pochybností o pokračování stavby i pro nedostatek finančních prostředků k tomu došlo o pět let později.

Slavnostní akt uvedení vodního díla do provozu se uskutečnil 27. listopadu 1997 za přítomnosti ministra zemědělství Josefa Luxe a generálního ředitele Povodí Odry Jiřího Šaška.

Využití

Součástí vodního díla je malá vodní elektrárna, vybavená dvěma Francisovými turbínami o výkonu 0,39 a 2,75 MW. Přehrada se využívá pro výrobu energie, jako havarijní protipovodňová ochrana, pro chov ryb, sportovní rybolov, rekreaci (koupání a vodní sporty – jachting). Natáčel se zde velkofilm Johanka z Arku. Také dodává užitkovou vodu pro Ostravsko.


Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 49° 53.459', E 17° 35.040'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279
Tel.:774750716
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz