česky english deutsch polski <<< >>>

Vyhaslé sopky

Zebín

Zebín je součástí takzvaného jičínského vulkanického pole. Tímto termínem označujeme skupinu reliktů drobných monogenetických vulkánů v oblasti mezi Turnovem, Sobotkou, Jičínem a Lomnicí. Přestože mají všechny sopečné horniny této oblasti téměř stejné složení, styl erupce se u jednotlivých výskytů odlišoval. V oblasti se vyskytují tři hlavní typy sopek: struskový kužel, tufový kužel a maar. Právě Zebín je ukázkovým příkladem tufového kužele. Vystupující magma se totiž na povrchu setkalo s vodou, která magma šokově ochladila a tím rozdrobila. Na druhou stranu i magma šokově ovlivnilo vodu a ve zlomku okamžiku ji přeměnilo na páru. Tato prudká změna skupenství se projevila jako exploze. Došlo tedy k freatomagmatické erupci – tedy erupci, která není živená pouze energií plynu z magmatu, ale také energií vodní páry. To, že voda byla přítomna na povrchu ve formě jezera nebo močálu a ne pod povrchem, vedlo k postupnému uvolňování erupční energie. Proto se začal tvořit tufový kužel a ne hluboký kráter maarového typu. Freatomagmatický typ erupcí dokládají především pyroklastické uloženiny Zebína. Jsou to většinou drobné ostrohranné úlomky čedičové horniny bez vesikul (bublinek), mezi kterými se objevují xenolity podložních křídových sedimentů. Uloženiny se tak na první pohled odlišují od vezikulárních strusek strombolských erupcí, které vytvářejí struskové kužely, jako jsou například Trosky. Tufový kužel Zebína je proniknut ve směru východ-západ žilou bazanitu, která představuje přívodní dráhu tohoto vulkánku. Bazanit obsahuje hojné úlomky peridotitů – to jsou horniny zemského pláště, které stoupající bazanitové magma rvalo sebou. V dutinkách mezi jednotlivými úlomky sopečné horniny se objevují krystaly kalcitu. Tufové uloženiny obsahují také velké krystaly amfibolu, které patrně vykrystalizovaly v hlubokém magmatickém krbu. Stáří Zebína bylo stanoveno analytickými metodami na zhruba 17 milionů let.

Freatomagmatická erupce

Freatomagmatická erupce

Lomem odhalená přívodní žíla

Užitečné informace

http://zebin.ic.cz/

GPS pozice

N 50° 27.211', E 15° 22.457'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz