česky english deutsch polski <<< >>>

Jeskyně a kras

Bozkovské dolomitové jeskyně

V roce 1947 byly při těžbě vápenatého dolomitu ve svahu kopce Na vápenci (485 m n. m.) objeveny na okraji Bozkova jeskyně. Podrobně byly prozkoumány až v 60. letech 20.stolet. Práce na jejich zpřístupnění trvaly tři roky. Přitom byly podzemní systémy Starých a Nových jeskyní propojeny 50 m dlouhým tunelem a v květnu 1969 byly otevřeny pro veřejnost.

Mapa jeskyní

Mapa jeskyní

Prohlídková podzemí trasa je dlouhá přes 400 metrů a prochází nejzajímavějšími partiemi jeskyní. V roce 1999 byly Bozkovské jeskyně vyhlášeny za Národní přírodní památku. Jeskyně vznikaly tisíce let rozpouštěním prvohorního vápenatého dolomitu. Jeskyně mají délku více než 1100 metrů a jsou největším známým jeskynním systémem v severních Čechách. Jedinečná výzdoba je charakteristická množstvím křemenných lišt a říms, které vyčnívají ze stěn a stropů podzemního labyrintu. Staré jeskyně jsou vyzdobeny mnoha barevnými krápníky, stalagmity a stalaktity a sintry všech možných tvarů.

Prušácká přilba

Prušácká přilba

Na příhodných místech vznikly vzácné excentrické krápníky tzv. heliktity. Hlavní pozoruhodností Nových jeskyní jsou křemenné římsami a lišty. Ty byly vytvořeny mírně kyselou vodou, která rozpouštěla dolomitické horniny a postupně odhalila křemen, který byl skryt v dolomitu. V takovém rozsahu a velikosti nejsou tyto křemenné útvary zpřístupněné pro veřejnosti nikde jinde v Evropě. V tomto ohledu jsou Bozkovské dolomitové jeskyně jsou zcela výjimečné.

Příčný řez jeskyněmi

Příčný řez jeskyněmi

K atrakcím Nových jeskyní patří prostory vyplněné vodou, které vytváří malé laguny Labutích jezer a také největší podzemní jezero v Čechách. Jeho zajímavě osvětlená, modro-zelená voda tvoří vrchol prohlídky.

Užitečné informace

Externí odkaz:

http://www.bozkovske-jeskyne.cz/

GPS pozice

N 50° 38.860', E 15° 20.320'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz