česky <<< >>>

TP2 - ZŠ Karlovice

Naše Třída VII

Naše třída se skláda z 12 lidí s pani učitelkou. Paní učitelka se jmenuje Mgr.Sylva Bučková. Žáci se jmenují: Jana Nováková Jana Zábojníková Valérie Škodová Aleš Mrázek Libor Mužik Nikolas Gerhart Czasch Natan Adam Czasch Jirka Vikartovský Petr Vařák Daniel Jelinek Ivetka Bolfova