česky <<< >>>

TP2 - ZŠ Karlovice

základní škola

Byla vytvořena roku 1914.Jsou tady třídy od 1–9.Jsou tady hodné učitelky.Před školou stojí dvě borovice.Školu by jste poznali podle šedé barvy jenom,že letos jí nabarvily na žluto.

[*ŠKOLA V LETECH 1945 – 1960 První poválečný zápis do školy proběhl 3.září 1945 a týkal se pouze českých dětí, nebo dětí ze smíšených manželství. Zapsáno bylo 22 dětí, ty byly rozděleny do dvou tříd. Německých dětí přišlo 270, ale návštěva školy těmto dětem nebyla vládou povolena. Již na konci října se počet dětí rozrostl na 36. Škola přijala čestný název škola Jiřího Wolkera. Na konci školního roku 1945–46 obdrželo vysvědčení 56 dětí. V příštích letech se škola postupně dovybavovala učebními pomůckami, nábytkem, hudebními nástroji či textilem. Od září 1947 je škola trojtřídní se105 žáky. Po únoru 1948 byl řídící učitel Vinklárek i s manželkou přeložen na jinou školu, správcem školy byl jmenován Antonín Juřica. V září 1948 školu navštěvuje 114 žáků, proto byly povoleny 4 třídy. Politické názory a smýšlení některých komunistů v obci vedly k přeložení dosavadního ředitele a jmenování nového Václava Ordelta. V padesátých letech dostává škola „nového ducha“, získává patronát horníků OKD, zakládá se pionýrská organizace a učitelé i žáci jsou motivováni k brigádám v místním JZD. Vyhlašují se jednotlivé i kolektivní závazky (např. boj proti propadávání žáků), staví se školní jídelna (otevřena v listopadu 1950). Od školního roku 1952/53 je škola již pětitřídní se 138 žáky. Tento školní rok byl hlavně ve znamení pietních vzpomínkových akcí, neboť v březnu 1953 umírají J.V.Stalin a K.Gottwald. 1.září 1953 se pak škola stává osmiletou střední školou – střediskem pro žáky přidružených obcí Pochně, Široké Nivy, Skrbovic a Kunova. Počet dětí stoupl na 235. V roce 1954 byla zřízena školní vývařovna a družina mládeže. V roce 1955 se novým ředitelem stává Vladislav Hanák. Probíhá generální oprava školní budovy, proto se muselo učit i ve staré škole, v kulturním domě či družině mládeže. Od konce války se škola potýká především se stálým střídáním učitelů na škole, to má za následek i méně kvalitní výuku. Na konci 50.let členové KSČ přesvědčují mnohé učitele, aby vystoupili z církve, což se jim s částečným úspěchem daří. Je vypracován dlouhodobý plán školy se závazky, nad nimiž se dnes již jen pousmějeme (závazek, že do roku 1965 nebudou na škole propadající žáci z ČJ a matematiky a děti rolníků a dělníků nebudou mít čtyřky z ostatních předmětů)

Více zde: http://zskarlovice.webnode.cz/historie-skoly/