česky <<< >>>

TP1 - SG Vrbno p.P.

Drogy!

základní rozdělení:

konopné drogy – mají negativní fyzické a duševní účinky. opiáty – omamné drogy umožňující chvilkový únik od strastí běžného života, je to skupina drog, které jsou získané ze surového opia např.morfin, kodein, heroin atd. stimulační látky – základním efektem je celková stimulace, povzbuzení. Příklady těchto drog: pervitin, kokain, extáze halucinogeny – při požití dochází ke změně vnímání, vnímání je porušeno do různé hloubky a intenzita změny může vyvolat obraz toxické halucinogenní psychózy, příkladem je velmi známé LSD, lysohlávky psychotropní léky – Léky které jsou často zneužívané jako drogy. Např. rohypnol, diolan, subutex a alnagon.

Pervitin (metamfetamin):je považován za českou drogu v zahraničí známý také jako „čeko“