česky english deutsch polski <<< >>>

Okolím Morávky

ZŠ a MŠ Raškovice

Základní informace

Původně byla nejstarší budova školy správní budovou knížecího velkostatku, místní názvy Dvorek a Folvark dokládají skutečnost panského dvora v Raškovicích, který byl i letním sídlem hrabat Pražmů. V roce 1923 zde byla založena měšťanská škola, která byla první venkovskou měšťanskou školou ve frýdeckém okrese. Docházely do ní děti z okolních, tzv. újezdních obcí. V roce 1953 byla přejmenována na osmiletou střední školu. Nová školní budova s tělocvičnou byla přistavena v roce 1961. Přestavba staré budovy do současné podoby – školní jídelna, družina a dílny – byla dokončena v roce 1972. O pět let později pak došlo ke spojení obou budov spojovací chodbou, byl připojen skleník a malá tělocvična. Hned vedle školy máme také lesní učebnu, kterou nám věnovaly Lesy ČR. V roce 2009 proběhla na naší škole úprava jídelny a kuchyně, posléze úprava hřiště. Ke Dni Země 2012 žáci 7. ročníku v rámci svého projektu Zelené místo pro výuku i relaxaci, vybavili lesopark před školou lavičkami. Nedaleko školy se nachází mateřská školka, ve které je knihovna, Malá galerie Raškovic a Památník Raškovic, ve kterém se můžeme více dozvědět o historii celé obce.

Lesní učebna

Před školou

ZŠ Raškovice

Užitečné informace

Kontakty

GPS pozice

N 49° 37.118', E 18° 28.464'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz