česky english deutsch >>>

Historické památky

Bozkov – významné poutní místo

Bozkov leží na vrchovině obtékané potoky Vošmendou a Kamenicí. Bozkovskou vrchovinu tvoří přeměněné horniny, jako jsou fylity, vápence a zelené břidlice, které jsou silurského stáří (443 až 417 milionů let). Opěrnou lokalitou siluru v této oblasti je údolí Jizery u Poniklé, kde vystupují graptolitové břidlice. Byl založen kolem poloviny 14. století zřejmě mnichovohradiš­ťskými cisterciáky a mezi majiteli tehdejšího semilského a návarovského panství najdeme do 17. století řadu známých rodů, např. Svojanovské z Boskovic a od roku 1542 také Smiřické ze Smiřic. V rámci pobělohorských konfiskací se Bozkov stal součástí vévodství frýdlantského Albrechta z Valdštejna.

Kopie Panny Marie Bozkovské s erbem Carettů z Millesima z roku 1765 v nice nad postranním vchodem

Bývalá bozkovská farnost (mj. Jesenný a Roztoky) byla spravována nejprve turnovským a od roku 1631 semilským děkanem (do roku 1747). V letech 1690–1693 nahradil z podnětu Marie Polyxeny hraběnky Desfoursové z Montu a Adienville nový kamenný chrám Navštívení Panny Marie původní dřevěný kostel, a to především kvůli pozdně gotické milostné soše Panny Marie Bozkovské, jež byla společně se zázračnou vodou z nedaleké studánky uctívána zbožnými poutníky. Díky přízni patronů – semilských Desfoursů a návarovských (jesenských) Lamottů z Frintroppu – se mariánský kult úspěšně rozvíjel. Tradici poutního místa podporovala vedle dalších majitelů semilského dominia, Carettů z Millesima, také literární činnost místních duchovních správců (J. A. Kouble, J. K. Štajnygr). Bozkovská Panna Marie – Královna hor byla i oblíbeným námětem hudebních děl. Komunistický režim využil k potlačení mariánského kultu také zpřístupněné dolomitové jeskyně. Přestože byly tradiční zbožné poutě ke Královně hor po roce 1989 obnoveny, je dnes městys v obecném povědomí známější právě díky turisticky atraktivnějším dolomitovým jeskyním.

Poutní kostel Navštívení Panny Marie v Bozkově. Vyhlídkový ochoz věže je zpřístupněn veřejnosti

Pohled do presbytáře kostela, kde je na hlavním oltáři uchovávána milostná soška Panny Marie Bozkovské – Královny hor

GPS pozice

N 50° 37.834', E 15° 19.933'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz