česky english deutsch polski <<< >>>

Ludvíkov

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie

Pozdně barokní kostel Navštívení Panny Marie pochází z roku 1792 a je nejstarší stavbou v Ludvíkově. Na stavbu kostela přispěl spolu s místními obyvateli i správce hamru Peter Dösner. Historie kostela je zachycena v německy psané kronice obce Ludwigsthal, nynější Ludvíkov a Pamětní listině, která byla uložena do kopule kostela při jeho dokončení v roce 1793 a objevena při jeho opravě v roce 1993. Kostel a část mobiliáře, např. oltář, obraz sv. Jana Nepomuckého a sv. Aloise z Gonzagy, lustr, varhany a další, byl prohlášen v roce 2008 za kulturní památku. 

V kostele Navštívení Panny Marie se nachází dodnes funkční varhany z roku 1874 firmy Franz Rieger und Söhne z Jägernsdorfu, nynějšího Krnova.

Hřbitov

byl budován ve stejnou dobu jako kostel. Kolem roku 1869 byla spolu s kamennou ohradní zdí postavena márnice. Pro hřbitov jsou charakteristické litinové náhrobníky většinou ve tvaru křížů, vyráběné v ludvíkovských železárnách. 

V roce 1862 byl pořízen hřbitovní kříž zvaný Velký kříž, který navrhl a odlil místní mistr tavby a lití Salomon Springer a jeho syn Franz.

Hřbitovní kříž byl postaven na místním hřbitově 15.září 1862.

Víte, že …

při úklidu půdních prostor kostela Navštívení Panny Marie před opravou, jež probíhal pod bedlivým dozorem památkářů, našli naši brigádníci velikou vzácnost? V zaprášené krabici zde po dlouhé roky ležel rozbitý betlém. 

Umělecký řezbář pan František Nedomlel z Bruntálu nám sdělil, že se jedná o kralický betlém. Nechali jsme jej tedy restaurovat u vyhlášeného restaurátora betlémů Ing. Josefa Komárka z Hradce Králové. Od roku 2009 je betlém vystaven v naší malé muzejní expozici na obecním úřadě, kde si jej můžete prohlédnout. Zve vás starostka Dana Selingerová.

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 6.854', E 17° 20.879'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Kateřina Kočí
Karlovice 279, 79323
Tel.:+420 777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://actaea.cz