česky english deutsch polski <<< >>>

Ludvíkov

Kulturní a historické památky

Kulturní a historické památky

V obci se nachází několik kulturních a historických památek – kostel Navštívení Panny Marie, areál hřbitova, pamětní kaple válečným bojovníkům, zděný dům č.p. 30 a zřícenina hradu Fürstenwalde na Zámeckém vrchu.

Kostel Navštívení Panny Marie

pochází z roku 1792 a je nejstarší stavbou v Ludvíkově. 

Na stavbu kostela přispěl spolu s místními obyvateli i správce hamru Peter Dösner. Historie kostela je zachycena v německy psané kronice obce Ludwigsthal, nynější Ludvíkov a Pamětní listině, která byla uložena do kopule kostela při jeho dokončení v roce 1793 a objevena při jeho opravě v roce 1993.

Oltář

Kostel a část mobiliáře, např. oltář, obraz sv. Jana Nepomuckého a sv. Aloise z Gonzagy, lustr, varhany a další, byl prohlášen v roce 2008 za kulturní památku.

Zděný dům č.p. 30

Nejstarším dochovaným obydlím je zděný dům č.p. 30, který je hodnotným dokladem původního lidového stavitelství. Kamenný omítaný dům východosudetského typu je příkladem jesenické lidové architektury z 18. století. Vnější dominantou je mohutná sedlová střecha krytá břidlicí. Dům byl v roce 2002 prohlášen za kulturní památku.

Pamětní kaple válečným bojovníkům

V roce 1923 byla postavena Pamětní kaple, jako trvalá vzpomínka na oběti 1. světové války. Kaple byla postavena podle návrhu akademického malíře Ericha Hürdena z Karlovy Studánky především za pomoci místních řemeslníků. Peníze na její výstavbu byly získány ze sbírky a z dobrovolných darů. V interiéru kaple se nachází umělecké řezbářské výrobky jako kříž, sošky svaté Marie a Josefa a dřevěné desky se jmény obětí 1. světové války, později doplněné o oběti 2. světové války.

Hřbitov

Hřbitov byl budován ve stejnou dobu jako kostel. Kolem roku 1869 byla spolu s kamennou ohradní zdí postavena márnice. Pro hřbitov jsou charakteristické litinové náhrobníky většinou ve tvaru křížů, vyráběné v ludvíkovských železárnách. V roce 1862 byl pořízen hřbitovní kříž zvaný Velký kříž, který navrhl a odlil místní mistr tavby a lití Salomon Springer a jeho syn Franz.

Domy v Ludvíkově

vila č.p. 18

Hlavním sídlem rodiny Gaidosch byla vila č.p. 18, jejíž nynější vzhled pochází z roku 1889.

Wilhelmova huť

Původní Wilhelmova huť, později továrna na výrobu dřevěného zboží, sudů, kádí a nábytku. Nyní objekt firmy Mader, s.r.o., která se zabývá výrobou řeziva a pelet.

Budova obecního úřadu

Budova bývalé měšťanské školy

Bytový dům,v minulosti se zde nacházel poštovní úřadZřícenina hradu Fürstenwalde

V dolní části Ludvíkova, nad soutokem Střední a Bílé Opavy, se vypíná do nadmořské výšky 854 m n. m. Zámecký vrch, na kterém jsou zachovány zbytky hradu Fürstenwalde. Zámecký vrch je zapsán v seznamu jako kulturní památka. Zeměpanská hraniční pevnost původně markrabství moravského, později patřící knížeti opavskému, vznikla již ve 13. století za kolonizační vlny posledních Přemyslovců na severní Moravě.

Kresba hradu Fürstenwalde z roku 1460

První písemná zpráva o zeměpanském hradu pochází z roku 1348. Tehdy opavský kníže Mikuláš povolil Janu Bruxerovi „…opraviti a vybudovati městečko pod hradem Fürstenwalde, kteréžto se bude jmenovat Gesenke…“

víte, že …

V kostele Navštívení Panny Marie se nachází dodnes funkční varhany z roku 1874 firmy Franz Rieger und Söhne z Jägernsdorfu, nynějšího Krnova?

varhany

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 6.740', E 17° 20.668'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Kateřina Kočí
Karlovice 279, 79323
Tel.:+420 777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://actaea.cz