česky english deutsch polski <<<

Ludvíkov

Hornická naučná stezka Vysoká - Hláska

hornická naučná stezka Vysoká–Hláska

Hornická díla se vyskytují na jihovýchodním svahu Vysoké (1031m) a na jižním svahu vrchu Hláska, dříve Olberg (926 m). Od Ludvíkova ve směru na Karlovu Studánku dodnes najdeme v údolní nivě sporadické rýžovnické kopečky.

Mapa naučné stezky

Přehled zastavení 1 – milíř, 2 – vrtná plošina, 3 – štola Andreas, 4 – pinkový tah, 5 – dvojjáma, 6 – pinkový tah, 7 – dvojjáma, 8 – důlní pole, 9 – Olověná štola, 10 – důlní pole, 11 – dvojjáma, 12 – důlní pole

umělecká litina z ludvíkova

Významnou změnou v železárnách je od roku 1818 přechod k výrobě umělecké litiny. Tavičský mistr Jan¨Ascher a mladý slévač František Partch mezi sebe přijali sochaře z Horního Údolí, Bernarda Kutzera a spojili prvky lidového umění s vyspělou řemeslnou tradicí uměleckých cechů. Následně byly vyráběny kříže, medaile a plakety s náboženskou tématikou, včetně portrétu císaře Františka I., litinové vany, umyvadla, různé kotle, nářadí pro laboratoře a lékárnictví, nejrůznější druhy kování dveří, mříže, ozdobná zábradlí nebo těžítka. Oblíbená se stala ozdobná slunce a domovní znamení, zdobené vázy, i hřbitovní plastiky.

Výrobky z ludvíkovských železáren jsou rozmístěny v širém okolí. Z ludvíkovské litiny se dochoval ústřední kříž na hřbitově v Ludvíkově(1862) a ve Vrbně(1863), celá řada plaket a pamětních mincí ve sbírkách Slezského muzea v Opavě a Okresního vlastivědného muzea v Bruntále. V muzeu jsou ukázky lvích hlav do dveří, litinové a kované náhrobní kříže.

Víte, že …

Jeden z prvních křížů, prokazatelně ludvíkovské provenience, je velký litinový kříž před kostelem ve Vrbně? Zaplacený byl z nadace Františka a Barbory Reichlových roku 1825.

data z historie hutnictví

1673

Jan Kašpar z Ampringenu zahájil práce na vybudování nových hutí. Byla zřízena jedna vysoká pec, dva hamry (Filipův a Jiřího) a kovárna, to vše, jako základ osady Ludwigsthal – dnešní obce Ludvíkov.

1701

V lesích u řeky Bílá Opava jsou založeny dvě slévárny, tři hutě a hamr s pohonem vodním kolem.

1795

Během 22 týdnů bylo vyrobeno 550 t surového železa na kanóny, hrnce nad oheň, hmoždíře a pláty, k tomu vytěženo mnoho lesa.

hmoždíř

1819

Velmistr Řádu německých rytířů ponechal všem, kdož spravovali hutě a k tomu nezbytným pracovníkům, pozemky z vykácených lesů. Počátkem 19. století stála u toku Opavy stále jedna tavicí pec, dva hamry na železo, přibyl jeden hamr na plech a kovárna.

1823

Ludvíkovské železářské pece produkují 875 t surového železa.

Jednoduchá železářská pec z Josefova u Adamova – převzato z webu Curia Vitkov.

1833

Ludvíkov produkuje 684 t surového železa a 109 t výrobků z litiny.

1862

V Ludvíkovské slévárně byl vyroben hřbitovní kříž a 15. září postaven na místním hřbitově.

hřbitovní kříž

1878

Hutě v Ludvíkově ztrácí na síle, efektivita výroby klesá, všechno se prodražuje, začíná problém s dovozem rudy ze stále větší vzdálenosti.

1879

Řád německých rytířů ruší ludvíkovskou železárnu.

1880

Firma Adolf Grohmann a syn z Vrbna vyrábí drát, lana, řetězy, hřebíky a dokonce začíná výroba pletiva. 

1884

Další budova bývalé železárny je předělána na dřevozpracující provoz.

1907

V Maxově huti(č.p. 72) je zřízena pila.

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 5.114', E 17° 20.766'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Kateřina Kočí
Karlovice 279, 79323
Tel.:+420 777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://actaea.cz