česky english deutsch polski <<< >>>

Ludvíkov

Historie obce

Ludvíkov

.............­.............­...........

.............­.............­............

Mezi Vrbnem pod Pradědem a lázněmi Karlova Studánka, v údolí řeky Bílá Opava, leží obec Ludvíkov. V tomto hustě zalesněném údolí se v minulosti těžilo zlato, měděné a železné rudy. Proto zde vznikly hutě a slévárny produkující železo a měď. Později se zde vyráběla i umělecká litina.

Od 16. století se lidé živili dobýváním rud v přilehlém Andělskohorském rudním revíru. Další a další dělníci přicházeli, jak se těžba železných rud v okolních kopcích rozšiřovala a zvyšovala se výroba železa i jeho následného zpracování. Železárny k výrobě nutně potřebovaly uhlí a dřevo. I dřevorubectví a uhlířina znamenaly pro horskou oblast příliv nových osadníků.

Velmistr německého řádu Franz Ludwig, hrabě Falcký a velmistr Řádu německých rytířů, založil kolem roku 1700 obec, jež po něm byla nazvána Ludwigsthal. Když místní železárny Klein-Mohrau pro potíže s přísunem uhlí záhy zanikly, dal Ludwig na podnět Bruntálského místodržitele Filipa von Hohenegg postavit jednu vysokou pec, dva železné hamry, jednu kovárnu, jeden dům pro hamrovního správce, jeden dům pro hamrovního písaře a ještě 15 domů, které byly podmíněně postoupeny dělníkům.

V dobových listinách je psáno, že Ludwigsthal měl v roce 1734 již 30 stavení, v roce 1780 už 62 domků, roku 1805 bylo sečteno 82 stavení a 485 obyvatel. Produkce železárny byla často kolísavá, ale významně stoupla za arcivévody Antonína Viktora, který velmi přispěl k vybavení jednotlivých provozoven a „Viktorovu huť“ nově přestavěl. V roce 1886 vyhořela Viktorova huť a byla znovu zbudována. V následujících letech se hutnictví dostávalo do stále větších nesnází, až bylo Řádem německých rytířů v roce 1879 úplně zastaveno. Ludvíkov měl v této době již 100 domků a 847 obyvatel.

Budovy bývalých hutí byly po nějakou dobu různě pronajímány, ale pak znovu využity v dřevoprůmyslu. Podniky se postupně rozvíjely, v roce 1922 se zde začaly vyrábět sudy a v roce 1924 bylo na pile zaměstnáno přes 200 dělníků.

Začátkem 20. století bylo provedeno několik pokusů o obnovení těžby rud, ale malá výtěžnost další pokračování hornické činnosti ukončila. Po válce zůstalo zdrojem obživy už jen lesnictví a dřevovýroba, v malé míře i zemědělství – chov skotu a ovcí.

Samostatná historie Ludvíkova, v letech 1960–90 spojeného se sousedním Vrbnem pod Pradědem, se obnovuje referendem v roce 1990. Dnes zde žije 315 obyvatel. Hlavním zdrojem obživy se čím dál víc stává cestovní ruch a s tím související vznik ubytovacích, stravovacích, sportovních a zájmových zařízení (autocamping, penziony, tři lyžařské vleky, víceúčelové hřiště, parčík pro děti, tábořiště, muzejní expozice, naučné stezky, rozhledna, cyklostezky).

Familie Gaidosch Rodina Gaidosch byla významnou rodinou obce Ludvíkov. Vlastnili místní slévárny, které vyráběly výrobky z mědi, mosazi, ale i olova. Mezi produkty jejich slévárny patřily měděné hrnce, vodovodní kohoutky, kotle pro ohřev vody, kliky do dveří a oken, ale také součástky pro vodovodní soustavy a kuchyňské potřeby. Dodávali také vybavení pro lázně v Karlově Studánce, přesněji vany vyrobené z mědi, ve kterých se koupali návštěvníci lázní při vodoléčebných procedurách. Dále to byly umělecké předměty, např. plastiky z litiny, plakety z bronzu pro sportovní utkání(zápasy v boxu) nebo mříže a kříže na místní hřbitov. V roce 1946 byla rodina přes americké pásmo v Domažlicích odsunuta.

Víte, že … Ludvíkov původně patřil pod církevní správu Andělské hory, ale roku 1723 byl přifařen jako pobočka Vrbna a platil místnímu kaplanovi 12 zlatých ročně? Důkazem práce rodiny Gaidosch je také kovový plot na místním hřbitově, konkrétně sloupky s hlavicemi, dále klempířská práce na střeše kapličky – Památníku obětem I. a II. světové války, která je nyní historickou památkou obce?

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 6.453', E 17° 20.541'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Kateřina Kočí
Karlovice 279, 79323
Tel.:+420 777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://actaea.cz