česky english deutsch polski <<< >>>

Vrbno pod Pradědem

Hrady

Kdo by neznal českého krále Přemysla Otakara II.? Právě on zřejmě založil ve 13. století hrad Freudenštejn, který byl součástí obranné zemské soustavy s vojenskou a správní funkcí. Zapsán je pouze na mapě z roku 1579 již jako zřícenina. Dnes zde najdete pouze zbytky zdiva a hradní cestu.

zřícenina hradu

Gotický hrad Fürstenwalde patřil opavským vévodům. Poprvé byl hrad zmíněn roku 1348. Listina z roku 1377 o rozdělení opavského knížectví mezi knížata Jana a Mikuláše jmenuje hrad Fürstenwalde na prvním místě, protože byl jedním z nejvýznamnějších knížecích hradů v porovnání s jinými zemskými hrady. Krnovské knížectví získal tehdy kníže Jan z opavské větve Přemyslovců, kdežto Bruntálsko spolu s hradem Fürstenwalde koupil kníže Ladislav Opolský, který je v roce 1397 postoupil na žádost moravského markraběte Jošta knížatům Janovi a Mikulášovi. Hrad byl patrně zničen za tažení Matyáše Korvína v roce 1474.

Skromné zbytky hradu Quinburk z přelomu 13. a 14. století, který byl postaven k ochraně zemské stezky, naleznete mezi Bílým Potokem a Drakovem. Byl opuštěn v průběhu 14. století.

pohled na pozůstatek hradu

Prý zde bydlela bílá paní, ale také zlí a krutí lapkové. Dnes romantické místo se zbytky věže hradu Kobrštejn z konce 13. století je opředeno spoustou pověstí a bájí. Původně sloužil jako ochrana zlatých dolů a vstupu na území vratislavského biskupství. Měl obranný příkop široký 15–30 m. Hrad byl zničen v polovině 15. století.

obrázek zříceniny hradu

Strážní hrádek Rabenštejn byl založen ve 12. století. Nesloužil však k bydlení. 

Představte si, že na Pustém zámku byla nalezena keramika ze 14.–15. století. Nálezy jsou uloženy v Muzeu Bruntál. Téměř zaniklý hrad je zmiňován v pramenech pouze v zápisu o loupežném vpádu rytíře Ulmana z Linavy na území vratislavského biskupství, po němž se stáhl na hrad „weyssensteyn“.

Víte, že…

…páni z Linavy byli středověkým šlechtickým rodem, který pocházel ze Slezska? Bratři Otta a Oldřich z Linavy se poprvé uvádějí v listinách v roce 1281, kdy obsadili hrad Edelštejn. V první polovině 14. století se uvádí Ulman z Linavy, který držel hrady Rabenštejn a Pustý zámek. Nejznámější postavou však byl Friduš z Linavy, který založil hrad Helfštýn pro krále Jana Lucemburského.

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 7.366', E 17° 20.679'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Kateřina Kočí
Karlovice 279, 79323
Tel.:+420 777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://actaea.cz