česky english deutsch polski <<< >>>

Vrbno pod Pradědem

Historie města

Jak a proč to tady všechno začalo…

aneb Zlatonosná řeka

Celé údolí protkaly vodní kanály, ze sníženého dna vystupují velké haldy hrubého, přerýžovaného materiálu. Četná rýžoviště zlata se táhnou podél řeky Opavy od Starého Rejvízu až ke Kunovu. Největší rýžoviště bylo mezi Vrbnem pod Pradědem a Karlovicemi.

zarostlé haldy po rýžování

V oblasti Vrbenska se zlato těžilo odedávna. Poprvé se o tom psalo v roce 1097. O něco později, ve 13. století, zde byla založena osada, kterou procházela obchodní stezka z Bruntálu do Zlatých Hor a dále do Slezska. Stezku hlídal hrad Fürstenwalde na Zámecké hoře (854 m n. m.). Osada v průběhu času opět zanikla a poničen byl i hrad. Slezský rod pánů z Vrbna si v polovině 15. století pronajal bruntálský hrad a okolní panství i s územím dnešního města Vrbna.

S velkou slávou povýšil roku 1611 Hynek Bruntálský z Vrbna hornickou osadu na svobodné horní město a pojmenoval je po svém rodu. Slibný rozvoj města a okolí zastavila třicetiletá válka. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1621 byl pánům z Vrbna, horlivým protestantům, všechen majetek zabaven. 

Zakladatelé a budovatel největší rakouskoslezské niťárny lnu

V 19. století se začal slibně rozvíjet průmysl. Příze, nitě, sklo, dráty, hřebíky, řetězy, železo, kyselina sírová, … to vše vyráběly zdejší továrny. Průmyslnická rodina Grohmannů až do konce druhé světové války významně ovlivňovala dění ve městě a okolí.

Znak města vrbna

Svůj znak získalo Vrbno v 17. století. Liška symbolizovala zalesněný, zvěří obývaný kraj, který byl zcivilizován zásluhou hornictví. Díky tomu získalo město do znaku také horníka.¨

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 7.247', E 17° 22.944'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Kateřina Kočí
Karlovice 279, 79323
Tel.:+420 777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://actaea.cz