česky english deutsch <<< >>>

Zajímavosti v okolí Milešovky

Les a jeho funkce

Okolí Milešovky, Kostomlat pod Milešovkou i naučnou stezku Březina, kterou stojí za to navštívit, obklopuje les. Les jako přírodní prostředí je od pradávna neodmyslitelnou součástí lidského života. Za les považujeme porost dřevin, v němž je vyvinuto stromové patro a podle obecné definice v němž stromy dosahují výšky alespoň 5 m. Lesy samozřejmě poskytují cennou, obnovitelnou surovinu jakou je dřevo, využívanou ve stavebnictví, papírenství, při výrobě nábytku a podobně, proto je nutné s ním správně hospodařit. Kromě důležité produkce dřeva má les i mnoho dalších funkcí. Jedna z nich je nazývána vodohospodářská. Les reguluje průtok vody krajinou, brání povodním, nedochází k půdní erozi a nenávratné ztrátě úrodné půdy (půdoochranná funkce), čistí vzduch od prachu, zvlhčuje a ochlazuje klima (klimatická funkce). V neposlední řadě produkuje kyslík a váže uhlík, čímž zpomaluje změnu klimatu. Zdejší lesy jsou důležité pro vznik minerálních a léčivých vod, ze kterých čerpají lázně Teplice v Čechách. Tvoří jejich ochranné pásmo tím, že odvádějí část srážek do podzemních vod a zásobují následně léčivé prameny v Podkrušnohoří. Lesy jsou obzvláště v poslední době vyhledávaným místem oddechu a odpočinku, čímž plní i svou další funkci a to rekreační a zdravotní. Součástí této naučné stezky je i cyklostezka, neboť i sport patří k aktivnímu odpočinku, ale je nutné využívat pouze tyto vyznačené trasy a nejezdit mimo ně. Mezi tyto mimoprodukční funkce lesa patří i funkce výchovná, vědecká a přírodoochranná. V neposlední řadě plní les i svou funkci estetickou a krajinotvornou. České středohoří se vším co k němu patří je bezesporu malebnou krajinou oblíbenou nejen malíři jako byl například Emil Filla, ale i fotografy a básníky v popředí s Karlem Hynkem Máchou.
Les udržuje stabilitu přírodního prostředí a má zásadní vliv na stav celé okolní krajiny.

Březový les

Duby v Habřině

Habřinský les

Užitečné informace

Užitečné odkazy:

www.lesycr.cz

GPS pozice

N 50° 32.581', E 13° 52.945'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Pavel Gruntorád
Tel.:774114586
http://pamatkyjinak@gmail.com