česky english deutsch <<<

Po vrcholech CHKO České středohoří

Hradišťanská louka

Přírodní rezervace Hradišťanská louka se nachází ve vrcholových partiích druhého nejvyššího vrcholu Milešovského středohoří zvaného Hradišťany. Toto území o rozloze 3,9 hektarů, které bylo dříve soukromou přírodní rezervací rodiny Lobkovitzů, leží v nadmořské výšce 733–752 metrů a za chráněné bylo vyhlášeno roku 1952. Ochrana zde byla zřízena pro typickou květenu podhorské louky s bohatým zastoupením druhů z čeledi vstavačovitých rostlin (orchideje). Z různých důvodů jakými jsou například nevhodné postupy při hospodaření nebo vlivy emisí, došlo prakticky k úplnému vymizení druhů na něž byla ochrana zaměřena a k podstatnému druhovému ochuzení celkově. Nakonec došlo ke změně hlavního motivu ochrany a to ve prospěch kriticky ohroženého starčeku (stařince) oranžového (Tephroseris aurantiaca), který zde však již v posledních letech nebyl vůbec nalezen. Ze zajímavých a ohrožených druhů se zde vyskytují například upolín nejvyšší (Trollius altissimus), nebo hadí mord nízký (Scorzonera humilis), oba žlutě kvetou. Ze vzácných trav je zde vidět kostřava ametystová (Festuca amethystina), která tvoří husté trsy dorůstající výšky asi 30cm. Jemné a dlouhé listy jsou modravě zelené, vytrvalé, odumírají jen v tuhých zimách a na jaře vyraší nové. Kvete v květnu a červnu. Má štíhlá a převisající stébla, růžově zbarvená, dorůstající asi 50cm. Z dalších vzácných a většinou ohrožených druhů se zde vyskytuje také mochna bílá (Potentilla alba), hrachor různolistý (Haterus heterophyllus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), nebo plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia). Jelikož louka vyžaduje pravidelnou péči, musí se sekat a odvážet sklizená hmota. V pozdní době bronzové až době železné zde bývalo hradiště, proto je možné v blízkosti oválné louky nalézt jeho pozůstatky v podobě řad čedičových balvanů.

Hradišťanská louka 1

Hradišťanská louka 2

Hradišťanská louka

GPS pozice

N 50° 30.513', E 13° 52.095'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz