česky english deutsch <<< >>>

Po vrcholech CHKO České středohoří

Kozí vrch

Kozí vrch

Tento vyhlídkový vrch dosahující výšky 379 m.n.m. se nachází asi 7 km východně od Ústí nad Labem, u železniční trati Praha – Děčín. Skalní plošina na jeho vrchu poskytuje téměř kruhový výhled, i když vzhledem ke svojí výšce vůči okolním vrchům není příliš daleký. Přesto je zde naskytuje krásný pohled do údolí řeky Labe, Bukovou horu i na město Ústí nad Labem. Na vyhlídkovou plošinu vede značená odbočka. Kozí vrch v Českém středohoří patří mezi chráněné lokality zahrnující relativně široké území. Jedná se o přírodní rezervaci, kde důvodem ochrany této významné krajinné dominanty labského údolí, jsou geologické a geomorfologické fenomény, mikroklimatické jevy, rostlinná a živočišná společenstva skal, sutí i přirozený dubohabrový les. Těleso vlastního Kozího vrchu je vypreparovaným lakolitem, budovaným tefritickým znělcem, který patří ke skupině severočeských vulkanitů. Lakolit je druh magmatického tělesa, které vzniká utuhnutím magmatu pod zemskou kůrou. Tento lakolit je vypreparován silnou erozní činností řeky Labe. S touto erozí do jisté míry souvisí i geologický fenomén – sesuvné území. Je zde dobře patrný důsledek sesuvu, který nastal v roce 1770, při kterém byla zničena osada Veselí a zároveň se výrazně zúžilo koryto řeky Labe. Negativním zásahem v minulosti byl provoz kamenolomu, který ohrozil stabilitu svahů. Z pestrého rostlinstva je zde důležitá hlavně štěrbinová vegetace skal, porosty teplomilných křovin a přirozený dubohabrový les. V současnosti je zde jediné místo, na kterém se vyskytuje lomikámen latnatý (Saxifraga paniculata). Z dalších rostlin zde roste například bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), třemdava bílá (Dictamnus albus) nebo koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Na skalách nad železniční tratí je doložen nejsevernější výskyt ještěrky zelené (Lacerta viridis) v CHKO a zároveň v Čechách.

Kozí vrch

Pohled na Kozí vrch

Výhled z Kozího vrchu

GPS pozice

N 50° 40.677', E 14° 8.416'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz