česky english deutsch <<< >>>

Třebušínská cesta

Zámek Liběšice

Významnou památkou Liběšic je barokní zámek. Byl založen Karlem Dunajským z Duban po roce 1520 severně od pozdější jezuitské rezidence. Zámek byl čtyřkřídlý se čtveřicí nárožních věží a kaplí. Později, roku 1620 byl však vydrancován císařským vojskem. V letech 1651–1656 sem z Úštěku přesídlili jezuité, kteří jej částečně barokně upravili. Po roce 1746 byl však neudržovaný zámek zbořen. Stará, v jádru renesanční a jen barokně upravená liběšická rezidence již nestačila novým potřebám a proto jezuité začali roku 1738 s výstavbou nové budovy, vyhovující potřebám a reprezentaci řádu. Autorem této stavby byl Kilián Ignác Dientzenhofer. Stavba postupovala pomalu, ale po jejím dokončení dílo tvořila čtyři jednopatrová a dvoupatrová křídla kolem uzavřeného dvora. Ve starém renesančním zámku přeměněném na rezidenci, žilo nejméně 9–10 členů řádu v čele se superiorem. Jezdívali sem také jezuité z Prahy a v době hrozící epidemie moru nebo války se sem stěhovali profesoři a studenti filozofické fakulty v Praze. V roce 1679 zde byl Bohuslav Balvín, který působivě popsal výhled na zdejší krajinu.
Součástí rezidence byla i kaple sv. Aloise, byl zde vybudován skleník i hospodářské budovy. Při zámku byl také pivovar, sladovna, stáje, kolny a další. O výzdobu zámku se zasloužili jezuité Kramolín a Lauterer. Obrazárna obsahovala 61 originálů a mnoho cenných předmětů, které však byly po zrušení řádu prodány. Vlastní zámek je dnes nepřístupný. Můžete však navštívit hřbitovní kapli sv. Františka Xaverského, zbudovanou po moru roku 1680, architektem Giuliem Broggiem. Vnitřní štukaturu provedl S. Bossi. Kaple je téměř čtvercová (uvnitř osmiboká) s oválnou lucernou na stanové střeše. Byla postavena na místě pohřbení prvních zemřelých na mor. Roku 1693 byla rozšířena přístavbou východní sakristie. Měla pěkné fresky, vyřezávaný oltář, obraz od Hainsche.

Liběšický zámek

Zámek s kostelem

Užitečné informace

Užitečné informace: www.libesice.cz

GPS pozice

N 50° 34.136', E 14° 17.322'
[GPX]

[MAPY.CZ]