česky english deutsch <<< >>>

Třebušínská cesta

Panství Liběšice

Liběšice leží v široké kotlině Českého středohoří na jižní straně Sedla, a přestože se jedná o malou ves její historie a památky ji činí velmi zajímavou. První písemná zmínka pochází z roku 1057, kdy jsou Liběšice zmíněny na listině Spytihněva II. Roku 1239 je daroval král Václav II. kladrubskému klášteru. Význam Liběšic byl dán existencí panského sídla. Roku 1282 je zde připomínána tvrz a po roce 1319 se Liběšice staly majetkem mocných Rohovců. V té době zde již stával hrad. Za husitských válek se části panství zmocnil Zikmund z Vartemberka a jeho rod jej vlastnil do roku1540. Větší část panství patřila v roce 1457 Jindřichu Berkovi z Dubé, který byl posledním majitelem z rodu Ronovců. Poté do roku 1487 patřily Liběšice Jindřichu z Rabštejna a v letech 1487 až 1520 pánům z Gutštejna. V Liběšicích dnes můžete navštívit několik zajímavých památek. Mezi ně patří kostel Nanebevzetí panny Marie z roku 1352. Tento farní kostel byl cílem poutníků ze širokého okolí. Kostel byl za dob husitských podobojí, později luteránský a od roku 1622 katolický. V letech 1589–1591 byla postavena renesanční věž, která zůstala, i když kostel s farou roku 1638 vyhořel. V letech 1813–1816 byl již zchátralý a proto znovu vystavěn již v klasicistním slohu. Vznikla tak podélná jednolodní stavba s hranolovou západní věží, severní sakristií a barokní bání. Okolí kostela je ohrazeno zdí, která chrání bývalý hřbitov. Ten byl přístupný po dvou schodištích. Na jižním schodišti je barokní brána s kamenným rámem a letopočtem 1691. U západního schodiště stojí dvě sochy ze 17. století, Panny Marie a archanděla Gabriela. Silnici lemují sochy převážně ze 17. –18. století. Za návštěvu také stojí místní muzeum, ve kterém jsou k vidění různá zemědělské a náčiní a předměty z domácností našich předků.

Exponáty muzea

Jedna z barokních soch na návsi

Kostel Nanebevzetí panny Marie

Užitečné informace

Užitečné informace:
www.libesice.cz

GPS pozice

N 50° 34.114', E 14° 17.360'
[GPX]

[MAPY.CZ]