česky english deutsch <<< >>>

Třebušínská cesta

Křížový vrch (Kreutzberg)

Křížový vrch (Křížová hora, Kreutzberg) ležící v CHKO České středohoří se nachází ve výšce 590 m.n.m. a je výběžkem mnohem většího masivu Dlouhého vrchu. Lesnatý vrch nacházející se necelé 4 kilometry od Litoměřic je tvořen horninou tefritem, s typickou sloupcovitou odlučností, a je pozůstatkem podpovrchové sopečné třetihorní činnosti. Díky erozním a sesuvovým pochodům můžeme dnes spatřit četné skalky místy až 30 metrů vysoké. Zajímavým biotopem jsou i místní sutě se vzácnou faunou a florou. Vzhledem k jejich biologické stabilitě není vhodné do sutí vstupovat. Na začátku léta se můžeme v okolních lesích setkat například s lilií zlatohlavou (Lilium martagon). V okolí se řídce nacházejí další zajímavé skalní výchozy, mezi nimiž jmenujme jen Panenskou skálu. Spolu s blízkým Radobýlem, Bídnicí a Hradištěm dotváří tato hora pomyslný horský věnec, který se nachází v blízkém okolí Litoměřic. Při úpatí vrchu leží obec Pohořany, Žitenice, vrch Sovinec a nedaleko také obec Ploskovice, kde se nachází renesanční zámek, který určitě stojí za návštěvu. Na východě se rozprostírá mohutná a vysoká hora Sedlo (726 m), která je výraznou dominantou této části Českého středohoří a patří mezi naše Národní přírodní rezervace. Lokalita Křížového vrchu patří k dalším částem Českého středohoří, které je oblíbeno horolezci. V oblasti je přes 50 jištěných lezeckých cest, vhodných i pro děti. Na skalách se dá lézt i v zimě, protože díky své expozici na jih jsou brzo suché a teplé. Na osazení stabilních jistících prostředků se kromě prvovýstupců finančně spolupodíleli ČHS, společnost Voda – Kamarád, a HORCE. Lokalita je přístupná po modré turistická značka od Žitenic ke Lbínu se značenou odbočkou ke skalním výchozům. V jihovýchodní části masivu se nachází podvrchol Kavčí vrch (500 m), z něhož je výhled na Labe od Radobýlu až k Mělníku. Dále je vidět Říp, za Bídnicí na nás vyhlíží Lovoš i Milešovka.

Výhled z Křížového vrchu

Vyhlídka na Křížovém vrchu

GPS pozice

N 50° 34.201', E 14° 9.715'
[GPX]

[MAPY.CZ]