česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Říčansko

Černokostelecká silnice

Po Černokostelecké silnici projíždí denně cca 25 tisíc aut. Pro srovnání, po dálnici D1 těsně před Prahou, která je nejvytíženějším úsekem dálnic v ČR, projíždí denně 40 tisíc aut. Důležitou zátěží pro zdraví, kterou pociťují obyvatelé Říčan, je hluk a imise. Kvůli překračovanému limitu pro hluk (v okolí Černokostelecké až 80 dB), byl vyměněn asfalt za nový protihlukový povrch za 15 milionů Kč. Ten je tvořen z asfaltové směsi VIAPHONE®, kterou vyvinula společnost Eurovia ve Francii. Podle studií jsou některé druhy speciálního asfaltu schopny hlukovou zátěž snížit i o více než 5 decibelů. Pokud se chcete sami přesvědčit, zda ve vašem okolí není překročena hladina hluku, můžete si v Ekocentru Říčany zapůjčit hlukoměr.

Intenzita hluku se vyjadřuje v decibelech (dB) a měří se v logaritmickém měřítku, což je poněkud ošemetné. Pokud je tedy intenzita hluku o několik decibelů nad limitem, působí tato informace na první pohled mylným dojmem, že jde jen o mírné překročení.

Ve venkovním prostředí obytných budov – např. na zahradě rodinných domů – může dosahovat hluk podle platných předpisů pouze 50 dB. U tzv. starých hlukových zátěží (silnic postavených před rokem 2000) se však k tomuto limitu přičítá korekce 20 dB. To vede k zatížení obyvatel až 70 dB, které má podle odborníků již patrný negativní vliv na zdraví.

Na hlukové mapě vidíme u Černokostelecké červenou barvu, která odpovídá intenzitě zvuku 80–85 decibelů.

GPS pozice

N 49° 59.377', E 14° 41.971'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Muzeum Říčany
Kateřina Čiháková
Tel.:323 603 161
e-mail:katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz
http://