česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Říčansko

Rybník Rozpakov

Hnízdění se ale bohužel nezdařilo kvůli přívalovému dešti. Doufejme, že příští rok bude pro kulíky šťastnější. Autorem fotografie je Lukáš Zdražil. Z Marvánku, Rozpakova a Srnčího rybníčku odebíráme s dětmi v rámci našich environmentálních vzdělávacích programů vzorky planktonu a pokoušíme se určovat organismy pod mikroskopem. V našich vzorcích, které jsme odebrali s členy přírodovědného kroužku bylo dost sinic, jejichž přítomnost byla zřejmá z vytvoření zeleného povlaku na vzorku, který jsme nechali odstát. Z řas se nám podařilo vyfotografovat zástupce krásivek rodu Pediastrum a další řasy, které indikují znečištění vod III. jakostního stupně ( z pětistupňové škály) – jedná se o beta-mezosaprobionty, kteří žijí v dobře okysličených vodách s vysokým obsahem živin (další informace na http://mikrosvet.mimoni.cz/…osaprobionti).

Krásivka rodu Pediastrum

Můžeme jen doufat, že se místo přehnojené kukuřice nad Marvánkem a Rozpakovem, budou v nejbližších letech pole zatravněny a do rybníka tak přestanou proudit nadbytečné živiny. Pokud se podaří změnit přístup chatařů k vlastním splaškům, můžeme po odbahnění doufat, že z Marvánku bude zase nádrž vhodná ke koupání, jako za první republiky.

GPS pozice

N 49° 58.820', E 14° 39.606'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Muzeum Říčany
Kateřina Čiháková
Tel.:323 603 161
e-mail:katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz
http://