česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky a rezervace Jeseníků

Přírodní rezervace Rabštejn

Nacházíte se u zajímavé geologické a lesnické lokality s bohatou historií a s romantickou náladou. Jedná se o Přírodní rezervaci Rabštejn. Rozkládá se na území o rozloze 20,8 ha v nadmořské výšce 620 – 803 m. Centrum rezervace tvoří oválný vrchol (803 m n. m.) s množstvím izolovaných skal a skalních hradeb, které dosahují výšky 30 – 40 metrů. Území je významnou ukázkou zachovalého lesa nižších horských poloh s téměř přirozenou skladbou dřevin. Převládá buk lesní, na sutích je hojný javor klen a jasan ztepilý, po okrajích smrk ztepilý. Dříve hojná a typická jedle bělokorá je dnes na ústupu.

V podrostu můžeme objevit mnoho vzácných rostlin. V rezervaci hnízdí krkavec velký a v blízkém okolí výr velký a čáp černý. Lokalita je zařazena do soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000.

Hrad Rabštejn

Při vrcholu Rabštejna jsou patrné rozvaliny stejnojmenného středověkého hradu, který byl vybudován na rozhraní 13. a 14. století nejspíše pánem Hrabišem ze Švábenic k ochraně severní části úsovského panského majetku. Jak plynul čas, vystřídal hrad mnohé majitele.

Za husitských válek tvořil jakousi protiváhu husitského hradu Sovince a král Zikmund jej dával v zástavu pouze svým věrným přívržencům. Počátkem 16. století získal celé panství zástavou Petr ze Žerotína. Rabštejn byl ale malý, nepohodlný, uprostřed hlubokých a těžko přístupných lesů, vzdálený od hospodářského centra panství a patrně i značně poškozený. Proto si Petr postavil kolem roku 1520 nové sídlo panství zámek v Janovicích. Na Rabštejně pak bydleli pouze někteří panští služebníci, především lesník. Od roku 1584 se uvádí jako pustý. Z nejvyššího bodu nad zříceninou je nádherný výhled do kraje.

GPS pozice

N 49° 57.123', E 17° 8.940'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz