česky english deutsch polski <<< >>>

Lapkové a hrady Jeseníků

Hrad Koberštejn

Nacházíte se pod zříceninou raně gotického hradu Koberštejn. K hradu vede náročná cesta až do výšky 912 m n. m. Než se budete moci kochat krásami hradu a jeho okolí, pořádně se zadýcháte. Ale výstup za to stojí. Ještě zhruba před 50 lety byla tato strana Zámeckého vrchu (934 m n. m.) odlesněna a torzo strážní věže Koberštejnu čnělo do okolní krajiny, což dokládá fotografie z poloviny 20. století.

Na pocestné, plahočící se po zemské kupecké stezce v 13. a 14. století, musel hrad usazený na špatně dostupných skaliscích působit jako orlí hnízdo, střežící pořádek. Z Koberštejna bylo možno sledovat až 11 km obchodní cesty vlnící se údolím Černé Opavy.

Hrad vznikl pravděpodobně koncem 13. století na ochranu zlatých dolů kolem dnešních Zlatých Hor. Byl současně pomezním hradem chránícím vstup na území vratislavského biskupství údolím Černé Opavy. Písemné prameny však o něm mlčí. Hrad měl z hlediska ochrany před dobyvateli nevýhodnou polohu, což však při značné výšce místa (912 m) nebylo příliš důležité. Při výstupu ke zřícenině nejdříve uvidíte vysokou čnící skálu, na které se podle archeologických nálezů nacházel palác hradu. Za palácem stála štíhlá vysoká strážní věž, jejíž pozůstatek se dochoval dodnes.

Za věží na nádvoří stály nejspíše malé hospodářské stavby, například stáje. Nádvoří bylo opevněno nejprve dřevěnou, později kamennou hradbou a hlavně příkopem, který je i dnes stále patrný. Předpokládanou podobu hradu za doby největší slávy zobrazuje nákres.

Doba zániku hradu se datuje, i za pomocí získaného archeologického materiálu, někdy po roce 1400. Definitivně hrad nepřežil doby husitských válek. Poté se na nějakou dobu stal sídlem nechvalně známých loupežníků.

Ochrana přírody a krajiny

Při výšlapu se můžete zastavit, rozhlédnout a zamyslet se nad tím, jak se příroda znovu zmocnila kdysi rušného místa, které bylo ještě asi před 50 lety zcela bezlesé.

GPS pozice

N 50° 12.570', E 17° 20.060'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz