česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Třeboň

Českobudějovická brána

Do samotného centra Třeboně vedou tři hlavní cesty, které střeží mohutné brány. Na západním okraji města se nachází Budějovická brána, vystavěná v letech 1605–1611, která představuje předěl mezi areálem zámku a areálem bývalého augustiánského kláštera. V roce 1819 byla přestavěna. Výstavba Budějovické brány souvisela s přestavbou zámku a založením zámeckého parku, se kterým souviselo i zazdění Břilické brány, která uzavírala hradby na horním konci náměstí v sousedství zámku. Petr Vok nechal přeložit silnici vedoucí Břilickou branou a v získaném prostoru mezi dnešní Budějovickou branou a zámeckým křídlem vybíhajícím do parku nechal vybudovat upravenou zahradu. Před provedenými úpravami zde byl podmáčený terén s vodním příkopem. I v pozdější době protékala a dodnes těmito místy protéká stoka ze severní výpusti rybníka Svět. Zámecký park, který se nachází pod areálem zámku, má počátek v 17. století a začal vznikat za Petra Voka z Rožmberka, díky jeho renesančnímu zájmu o exotické byliny a dřeviny a také díky jeho snaze vybudovat kolem sebe příjemné prostředí. Petr Vok zde rovněž nechal vystavět veliký a nákladně vybavený dřevěný malovaný altán, tzv. lusthaus, pro konání zahradních slavností. Jeho vybavení zmizelo po obsazení Třeboně císařskou posádkou a samotný altán byl využíván jako sklad rybářských sítí, až nakonec vyhořel. Také zahrada byla v té době zcela zničena a musela být několikrát obnovena. Později zde vznikaly různé zahrady okrasného typu se záhonky a loubím, tak jak to odpovídalo dobovému vkusu a šikovnosti zahradníků. Druhá polovina dnešní zahrady je mladší, vznikala až za vlády Schwarzenberků. Nejprve totiž musela být vysušena blata a vyrovnán původně členitý terén nejrůznějšími obrannými prvky, valy a příkopy. Původní podoba této části zahrady se zřejmě příliš nelišila od současného stavu.

Budejovicka brana 05

Budejovicka brana 02

GPS pozice

N 49° 0.276', E 14° 46.099'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Společnost Rožmberk o.p.s.
Olga Černá
e-mail:cerna@rozmberk.org
http://ruze.ekomuzeum.cz