česky english deutsch <<< >>>

Kámen a člověk

Turnov - Farářství

Přímo pod Metelkovými sady se nachází jeden z typických pozůstatků nesčetných a dávno zapomenutých lokálních lomů, poskytujících suroviny pro stavby v nejbližším okolí. Intensivní formy využití přírodních zdrojů dosáhly svého dosavadního vrcholu v průběhu 19. století, kdy i v našem regionu do té doby základní stavební materiál – dříví, využívané v ještě větší míře na otop – vystřídal kámen. Přirozeně převládala snaha využít v co největší míře lokálních zdrojů. Hlavně z archivních dokumentů lze získat alespoň rámcovou představu o exploatačním vztahu turnovských měšťanů k okolnímu přírodnímu prostředí. Právě v lese u Farářství byl na několika místech lámán kámen, proběhly zde neúspěšné pokusy o pálení vápna, a třeba z Jizery byl nejenom těžen říční písek, ale sloužila i ke splavování v Turnově nedostatkového dří­ví.

Lůmek v zimě, kdy ho nezakrývá porost

GPS pozice

N 50° 35.906', E 15° 9.884'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Kontaktní osoba: Jiří Vlasák
Tel.:+420 731 413 755
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz