česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Třeboň

Náměstí

Z malebných měšťanských domů na náměstí vyniká budova Hotelu Bílý koníček, která je současně jedním z prvních dokladů renesančního slohu ve městě. Jeho existence je doložena již v roce 1544 – tento letopočet je vytesán na pilíři jeho podloubí. Tento jednopatrový dům má v přízemí tři půlkruhové arkády loubí, které až do 19. století probíhalo kolem celého náměstí. Pozoruhodná je však především architektura jeho čtyřpatrového štítu nad korunní římsou, který je vodorovně rozdělen profilovanými římsami a svisle sedmi válcovými útvary malých baštiček. „Pevnostní“ charakter dodává štítu i cimbuří, které probíhá po vrcholu, a klíčové střílny. Za pozornost stojí také výrazně renesanční zadní strana domu se štítem obdobným tomu hlavnímu do Masarykova náměstí, se dvorem a renesanční bránou do Husovy ulice směrem k děkanskému chrámu Panny Marie královny a sv. Jiljí.

namesti

Dalším zachovaným renesančním domem na této straně náměstí s podloubím a původním štítem je dům rybníkáře Josefa Štěpánka Netolického (čp. 89/I, s pamětní deskou nad podloubími) a také několikrát přestavovaný dům Vratislavský s polychromovanou sochou Nejsvětější trojice. Na horní (západní) straně náměstí, vlevo od brány do Třeboňského zámku, je původní městská radnice, tzv. Ruthardovský dům. V přízemí tohoto domu býval městský pivovar. Po vybudování nové radnice byl Ruthardovský dům připojen k zámku. Na domě jsou dvě pamětní desky. První připomíná slavného třeboňského rybníkáře, Krčínova předchůdce, Mikuláše Rutharda z Malešova a druhá otce a syna Josefy Šustovi, kteří v tomto domě žili.

namesti

GPS pozice

N 49° 0.250', E 14° 46.301'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Společnost Rožmberk o.p.s.
Olga Černá
e-mail:cerna@rozmberk.org
http://ruze.ekomuzeum.cz