česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Třeboň

Muzeum

V roce 2008 bylo v Třeboni po padesáti letech obnoveno muzeum. Stalo se tak zásluhou Spolku přátel Třeboně, které vznik muzea iniciovalo. Město Třeboň pro něj poskytlo prostory v historické radniční budově na náměstí, včetně místnosti ve věži. Základem muzejní expozice se stala galerie obrazů Františka Líbala, Františka Volfa a Jana Kojana, které jsou rovněž majetkem města. Pro ni byl vybrán prostřední velký sál se sloupem. V dalších místnostech je instalace fotografií Zmizelé Třeboně, expozice Stará škola a Odkaz středověké Třeboně současnosti. V prostoru věže je instalován měšťanský pokoj. Na chodbě jsou vystaveny staré malované terče spolku třeboňských ostrostřelců z konce 18. A počátku 19. století. Vstupní místnost je využívána pro výstavy a bezplatný veřejný internet.

museum 01

Spolek přátel Třeboně usiluje o rozšiřování povědomí veřejnosti o životě v Třeboni, o zachování historických hodnot a tradic. Podařilo se mu obnovit muzeum, které zde bývalo v letech 1910–1960. Za padesát let své existence změnilo několikrát místo. Nemělo ani stálého pracovníka. Za protektorátu byly exponáty zabaleny do beden a po válce jen částečně vystaveny v budově vedle Jindřichohradecké brány. Po zrušení třeboňského okresu v roce 1960 skončilo ve městě i muzeum. Exponáty byly opět zabaleny do beden a umístěny v rožmberské baště pod hrází rybníka Rožmberka, na půdě zámku a zbytek v šatlavě na radnici. V meziválečném období bylo muzeum na náměstí v prvním patře tzv. staré radnice. A právě sem se opět vrátilo. Z původních sbírkových předmětů, jejichž seznam byl pořízen v roce 1973, se však nic nezachovalo.

museum 02

GPS pozice

N 49° 0.231', E 14° 46.285'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Společnost Rožmberk o.p.s.
Olga Černá
e-mail:cerna@rozmberk.org
http://ruze.ekomuzeum.cz