česky english deutsch polski <<<

Naučná stezka Okolím Morávky ve Skalici

10 Chráněné rostliny

Chráněné rostliny

K ohroženým druhům flóry, které rostou v okolí řeky, patří cidivky (peřestá, zimní, větevnatá), třtina pobřežní, vrba šedá a vrba lýkovcová. Nejvýznamnějším druhem rostoucím na náplavách je však židoviník německý. Tento keř rostl v řečištích horských a podhorských toků, kde jsou štěrkové náplavy pravidelně udržovány záplavami. Kvůli úpravám toků tak jeho populace postupně zanikly. Jediná lokalita kde se zbytky židoviníku zachovaly, jsou štěrkové náplavy řeky Morávky. Židoviník je jediným zástupcem čeledi tamaryškovitých v naší flóře. Je to cca 2,5 m vysoký keř s vysoce vyhraněnými nároky. Vyžaduje plné oslunění a je proto konkurenčně velmi slabý. Ještě v 80. letech minulého století se na štěrkových lavicích nacházela početná populace tohoto kriticky ohroženého druhu. Po vodohospodářských úpravách a povodních v 90. letech zbylo jen několik rozptýlených keřů mimo hlavní koryto. Nadšenci z řad ochránců přírody se snaží populaci židoviníku na řece Morávce zachránit napěstováním a vrácením zpět do přírody. Základní podmínkou pro přežití druhu je ovšem zachování a fungování ekosystému. Pokud dojde k dalším úpravám koryta, bude veškerá snaha marná.

Chránění živočichové

Koryto Morávky, štěrkové náplavy a lužní lesní porosty jsou také významnými a unikátními biotopy řady vzácných druhů živočichů, především bezobratlých. Bylo zde nalezeno na 330 druhů brouků, včetně vzácných a mizejících druhů typických pro unikátní biotopy štěrkových náplav. V řečišti Morávky se vyskytuje mihule potoční, rak říční, vranka pruhoploutvá, střevle potoční, kuňka žlutobřichá a užovka obojková. Podél řeky hnízdí v hojném počtu pisík obecný. Můžeme zde vidět i ledňáčka říčního, žluvu hajní, krahujce obecného a ostříže lesního. Území také představuje potenciální biotop pro vydru říční.

krahujec obecný

židoviník německý

žluva hajní

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

GPS pozice

N 49° 38.846', E 18° 25.493'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz,www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/