česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Okolím Morávky ve Skalici

9 Funkce lesa

Funkce lesa

Podle způsobů hospodaření rozlišujeme lesy hospodářské a lesy zvláštního určení. V hospodářském lese je nejdůležitější funkce produkční t.j. pěstování a těžba dřeva. V lesích zvláštního určení, kam patří i příměstské lesy jako jsou ty okolní, stojí v popředí ostatní, tzv. mimoprodukční funkce lesa (rekreační, estetická, klimatická, hygienická, biologická, ekologická – stabilizační, ochranná). Jakékoliv členění je však relativní, neboť jednotlivé funkce se navzájem prolínají, podmiňují a doplňují. V moderním lesním hospodářství se už ve velké míře klade důraz na rovnovážné uplatnění všech funkcí lesa. U příměstských lesů je kladen hlavní důraz na rekreační funkci lesa. Porosty se zpřístupňují lidem, budují se nové pěšiny a chodníčky a stávající se upravují tak, aby třeba vyhovovaly i maminkám s kočárky nebo hůře pohyblivým lidem. Staví se nové mostky a lávky, posezení a přístřešky. Vytvářejí se nové vycházkové trasy, speciální stezky a důraz je kladen i na osvětu a informování veřejnosti.

Okolní druhy rostlin

Po vykácení a obnově lesa se na pasekách objevují zcela nové byliny. Množství světla a živin způsobí expanzi statných bylin, které využívají uvolněného prostoru. Patří k nim krtičník hliznatý, rulík zlomocný, zvonek kopřivolistý a čistec lesní, které stále můžete vidět v okolí. Vysazené mladé stromky jen pomalu zabírají prostor a tak zde mnohé statné byliny přetrvávají. Ale objevují se už i lesní druhy bylin, pozůstatky původního lesa, které postupně vytvářejí nový podrost. Čarovník pařížský, pryšec mandloňovitý, šalvěj lepkavá, svízel vonný, bažanka hajní, kopytník evropský, ostřice lesní a další. V okolí roste i několik druhů našich orchidejí, např. kruštík širolistý. Zajímavostí je také poměrně hojný výskyt lýkovce jedovatého.

kopytník evropský

pryšec mandloňovitý

šalvěj lepkavá

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

GPS pozice

N 49° 38.791', E 18° 25.235'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz,www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/