česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Okolím Morávky ve Skalici

7 Panorama

Panorama

Otevírá se před vámi výhled na Podbeskydskou pahorkatinu a panorama Moravskoslezských Beskyd. Celé území Beskyd je součástí flyšového pásma Západních Karpat vzniklých alpínským vrásněním koncem třetihor, je tedy geologicky poměrně mladé. Flyš je charakteristická rytmickým střídáním vrstev – jílovců, prachovců, slepenců a pískovců. Tloušťky vrstev jsou různé, od několika centimetrů až po několik desítek metrů. Jedná se o sedimenty moře Tethys, které se koncem druhohor a začátkem třetihor rozkládalo od Atlantiku až k dnešnímu Indickému oceánu. Alpínské vrásnění vytvořilo složitou příkrovovou stavbu, kdy jednotlivé příkrovy byly sunuty přes sebe, docházelo k zlomům a pohybům hmot kolem nich.

Beskydy

Beskydy jsou stále bohaté na lesy (zaujímají kolem 70%), i když se jejich složení lidskou činností výrazně změnilo. Původní, převážně jedlobukové pralesy už zde téměř nenajdeme. Zlomky takových pralesů, různověké porosty se stromy starými přes 200 let, jsou přísně chráněny v rámci maloplošných chráněných území. Dnes převažují smrkové monokultury, stejnověké porosty, kde je pouze chudé bylinné patro. Také živočichů, především bezobratlých, výrazně ubylo. Nepůvodní smrčiny nejsou zdravé a snadno podléhají chorobám a škůdcům. V posledních letech je proto snaha lesy převádět zpět na různověké, druhově pestré, přirozenému složení se blížící porosty.

Lysá hora

vodní nádrž Morávka

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

GPS pozice

N 49° 38.866', E 18° 24.899'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz,www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/