česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Okolím Morávky ve Skalici

3 Morávka - divočící řeka

Divočící řeka

Řeka Morávka má ve svých neregulovaných zachovalých částech toku i dnes ještě charakter typické podbeskydské divočící řeky. Jedná se o význačný geomorfologický jev, který se jinde v naší republice už téměř nevyskytuje. Divočící řeka se vyznačuje velkým objemem transportovaného a ukládaného materiálu. Vytváří širokou štěrkovou nivu se spoustou koryt, které se rozdělují a zase spojují, trasy se neustále mění. Štěrkové kužely a náplavy jsou opakovaně splavovány a převrstvovány. Štěrkové náplavy jsou současně jedinečným biotopem, se speciálními druhy rostlin a živočichů.

Morávka

Řeka Morávka vytváří od pramene pod Bílým Křížem hluboká údolí a meandruje až nad obec Morávka, kde na ní byla postavena údolní nádrž. Horní tok je uprostřed horské oblasti, které patří ke srážkově nejbohatším v Česku, roční úhrny srážek zde dosahují 1200–1300 mm. Výkyvy průtoků jsou proto v závislosti na počasí značné. To v minulosti znamenalo výraznou erozi na horním toku a ukládání mohutných nánosů splaveného štěrku níže po proudu. V průběhu 20. století se kvůli usměrňování toku a výstavbou přehrady koryto Morávky postupně měnilo. Vodní nádrž Morávka byla postavena v 60. letech na soutoku s potokem Slavíč jako zdroj pitné vody a ochrana před povodněmi. Pod přehradou pak už byla řeka částečně regulována. U obce Raškovice na ní byl vybudován přivaděč (umělý povrchový kanál), který odvádí část vody do říčky Lučiny. Teprve od Vyšních Lhot má koryto po většinu trasy výrazně přírodnější vzhled se štěrkovými náplavy, občasnými zářezy a peřejemi.

nový náplav Nižní Lhoty

NPP Skalická Morávka

štěrkový náplav

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

GPS pozice

N 49° 39.578', E 18° 25.231'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz,www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/