česky english deutsch polski >>>

Naučná stezka Okolím Morávky ve Skalici

1 Základní informace

Základní informace

Vítáme Vás na naučné stezce Okolím Morávky, jejíž trasa vede okolím obce Skalice – lužními lesy u Morávky a vrchem Skalická strážnice, ze kterého jsou pěkné výhledy do krajiny a na panorama Beskyd. Stezka má celkem 10 zastavení a je dlouhá přes 4 km. Na jednotlivých zastaveních se dozvíte různé zajímavosti o řece Morávce, chráněných územích na jejím toku, lesích v okolí a také o geografii celého území. Celá trasa je označena smluvenou značkou pro naučné stezky, tj. bílým čtvercem se zeleným pruhem.

Řeka Morávka

Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Ve střední části byla vyhlášena národní přírodní památka Skalická Morávka a nad městem Frýdek-Místek přírodní památka Profil Morávky, obě tyto památky jsou součástí soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita Niva Morávky. Morávka pramení na severozápadním úbočí vrchu Sulov v nadmořské výšce 880 m, blízko hranice se Slovenskem, v sousedství osady Bílý Kříž. Její tok je dlouhý 29,6 km a je nejvýznamnějším přítokem řeky Ostravice, do které se vlévá u Frýdku-Místku. Velkým problémem Morávky jsou invazní druhy. Ty se při úpravách toku rychle šíří a zarůstají břehy a prosvětlené příbřežní porosty. Nejagresivnější jsou křídlatky a netýkavka žláznatá, které potlačují, až likvidují původní rostlinné druhy a některé typy stanovišť. V menší míře se zde vyskytuje také bolševník velkolepý. Likvidace invazních druhů, především křídlatek, je dlouhodobá finančně velmi nákladná záležitost.

Břehy Morávky porostlé křídlatkou v roce 2007

Morávka přes soutokem s Ostravicí

NPP Skalická Morávka_štěrkový náplav

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

GPS pozice

N 49° 39.972', E 18° 24.758'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz,www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/