česky english deutsch polski <<< >>>

Vyhaslé sopky

Vyskeř

Vyskeř je pozůstatek drobné sopky na severním okraji stejnojmenné obce. Za kostelem začíná cesta, které po vrstevnici vede do opuštěného lůmku na jižním úpatí. Pyroklastika jsou relatvně drobnozrnná a je v nich patrné zvrstvení s úklonem souhlasným se svahem. To znamená, že na Vyskeři jsou zachovány povrchové partie monogenetického vulkánu. Vysoký stupeň fragmentace vulkanického materiálu odpovídá freatomagmatické erupci. Vyskeř je tedy dalším příkladem tufového kužele v Českém ráji. Vrcholek Vyskeře je oproti tomu budován pikritem. Je to hornina, která je v celém Českém ráji nejbazičtější a má nejvyšší obsahy MgO a Cr. To je dáno kumulátovým charakterem této horniny. V magmatickém krbu začala krystalizace olivínu, který je ale těžký a proto se hromadil při dně krbu. Při vulkanické aktivitě se potom krb vyprazdňoval shora dolů. Lávy, které se vylily a byly o olivín ochuzené, již zlikvidovala eroze. Závěrečná porce magmatu představující spodní část hrbu obohacenou o olivín, která utuhla v přívodní dráze, nyní tvoří Vyskeř. Olivín je zcela převažujícím minerálem této horniny (asi 15% je ho proti rovnovážnému stavu s taveninou navíc a je tedy kumulátového původu). Dále se vyskytují vyrostlice klinopyroxenu a základní hmotu tvoří klinopyroxen, magnetit a analcim. Uvnitř olivínových zrn ještě bývá uzavřený chromit – minerál v českých podmínkách netradiční.

Kaple sv. Anny

Křížová cesta

Pohled na Trosky

GPS pozice

N 50° 31.915', E 15° 9.599'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz