česky english deutsch <<< >>>

Rozhledny a vyhlídky

Hlavatice

Osamocená pískovcová skála na západním okraji Hruboskalské plošiny, výchozí bod Zlaté stezky Českého ráje, se nachází ve výšce 380 m n. m. Takové izolované skály se v pískovcových oblastech vyskytují především na temenech a vrcholech kopců nebo na okrajích plošin. Hlavatice je tvořena stejnou horninou jako její okolí, hrubozrnnými pískovci, které se usazovaly blízko pobřeží plochého ostrova, jenž ležel severně v dávném křídovém moři. Pískovec obsahuje zrnka i valounky křemene, které pocházejí především z žul, které představovaly základ ostrova. Dešťové splachy a řeky dodávaly zvětralý materiál, ze kterého se vytvořily vrstvy pískovců budoucích skalních měst. Později moře ustoupilo a původně souvislá deska pískovců rozpraskala vlivem zemětřesných pohybů. Tehdy se ještě budoucí skála i okolní hornina nacházely desítky metrů pod zemským povrchem. Při oběhu podzemních vod docházelo k odstraňování tmelu i zrn pískovců a pokračovalo zvětrávání do hloubky horniny po puklinách i vrstevních plochách. Po snížení erozní báze došlo k odkrytí nejméně rozpukaných partií v podobě skály. Z celistvé desky se postupně oddělily jednotlivé stěny a věže. Při konečné modelaci tvaru skály se také uplatnilo mrazové zvětrávání.

Vrchol skály s vyhlídkou, nabízející pohled na samotné město a jeho okolí ve zhruba západo-východní výseči – viditelné orientační body jsou zaneseny na informační tabuli – je přístupný točitým železným schodištěm. Ve vzdálenosti asi 200 metrů níže leží penzion a restaurace Pod Hlavaticí. Z rozcestí bezprostředně pod ním lze dojít do Mašova (pískovcový kříž z roku 1823, kaple Navštívení Panny Marie z roku 1892 na návsi) západním nebo Pelešan východním směrem.

Pohled na Turnov z vrcholu

Hlavatice. Vlevo jádro města s kostelem sv. Mikuláše, v pozadí zámek Hrubý Rohozec; vpravo kostel sv. Matěje na vrchu Hruštice

GPS pozice

N 50° 34.173', E 15° 9.341'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz