česky <<<

Klánovický les

Výtrusné rostliny

K výtrusným rostlinám řadíme ty, které se rozmnožují pomocí výtrusů. Jedná se o mechorosty (mechy a játrovky) a kapraďorosty (přesličky, plavuně a kapradiny).

Průzkumy Klánovického lesa upozorňují na výskyt vzácných rašelinných mokřadů. V lese bylo určeno na 38 druhů mechorostů, což je naprosto unikátní. V obdobných prostředích se odborníci setkávají s 20 až 25 druhy mechorostů. Takto zachovalá lokalita je i v rámci středních Čech jedinečná. Další zajímavostí je, že podobné druhové složení mají podhorské a horské lesy, nikoliv les v nadmořské výšce cca 265 metrů nad mořem. Ukazuje to na chladné klima Klánovického lesa. Výskyt dalších chladnomilných rostlin, tomu dává za pravdu. Jedná se například o kapraď samec Dryopteris filix-mas nebo pérnatec horský Lastrea limbosperma. Z přesliček se v Klánovickém lese vyskytuje v České republice běžně rostoucí přeslička rolní Equisetum arvense, a to zejména podél některých cest a v okolí železniční tratě. Dále můžeme v lese najít volně rostoucí přesličku lesní Equisetum sylvaticum.

Obě přesličky lze od sebe relativně snadno odlišit. Přeslička rolní má silnější větvičky a celá vypadá robustněji. Na jaře tvoří tzv. jarní lodyhu, která má hnědou barvu a na svém vrcholu nese klas s výtrusy. Až později začínají růst zelené lodyhy, které v průběhu celého léta fotosyntetizují. Jemnější přeslička lesní tvoří jen jeden druh lodyhy, který v jarních měsících nese výtrusný klas a později se na něm vytvoří zelené vedlejší větvičky.

GPS pozice

N 50° 5.006', E 14° 38.016'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec a Mgr. Š. Peterka
Mgr. Štěpán Peterka
Tel.:774 031 583
e-mail:peterka@hostynska.cz; david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz