česky <<< >>>

Klánovický les

Byliny

Semenné rostliny se dělí do dvou významných tříd na jednoděložné a dvouděložné rostliny. Zjednodušeně lze říci, že k jednoděložným rostlinám řadíme traviny a liliovité rostliny a dvouděložné jsou, krom ostatních bylin, i listnaté stromy (zastavení č. 5).

Bezkolenec rákosovitý

Dvouděložné rostliny jsou vývojově starší třídou rostlin. Charakteristické jsou pro ně tyto znaky: cévní svazky uspořádané v kruhu, kořenový systém dělený na hlavní a vedlejší kořeny, semeno se dvěma dělohami. Znaky, které usnadňují určení rostlin v přírodě, jsou čtyř nebo pětičetný (popřípadě násobky) květ a žilnatina listů, která je zpeřená.

Netýkavka nedůklivá

Nepůvodní bylinou Klánovického lesa je dvouděložná netýkavka malokvětá Impatiens parviflora. Její původní výskyt je jižní část západní Sibiře, západního Mongolska a západní části Himálaje. V dnešní době se vyskytuje téměř v celé Evropě, severní Africe i Severní Americe. Jedná se o invazní druh, který vytváří značné porosty a utlačuje tím původní bylinnou vegetaci a mění tak přirozené složení společenstev. Na území ČR se začala šířit v 19. století z botanických zahrad a parků. V průběhu 20. století začala na řadě míst republiky, a též v Klánovickém lese, vytlačovat náš přirozený druh, netýkavku nedůtklivou Impatiens noli-tangere. Ta má oproti netýkavce malokvěté výrazně větší žluté květy a okraje listů hrubě zubaté a tupě zašpičatělé. Netýkavka malokvětá má listy zašpičatělé a jemně ostře pilovité s více než 20 zuby. Oba druhy netýkavek lze pozorovat v okolí tohoto zastavení, a to převážně na vlhčích místech v blízkosti cesty.

netýkavka malokvětá

Jednoděložné rostliny mají cévní svazky neuspořádané, kořenový systém je pouze ze svazčitých kořenů, semeno má jednu dělohu. Jednoznačné znaky pro terénní využití jsou souběžná žilnatina a trojčetný květ (nebo násobky tří).

Častou jednoděložnou rostlinou v Klánovickém lese je původní bezkolenec rákosovitý Molinia arundinacea. Jedná se o vysokou travinu, která místy dorůstá do výšky až 2,5 metru. Již z názvu je patrné, že rostlina má stébla bez kolének. Není to ale úplná pravda, má zkrácené články ve stéblu až na poslední, který je vysoce obalen listovou plochou, takže vypadá jako bez kolének. Bezkolenec roste v Klánovickém lese v přirozeném společenstvu s dubem a břízou pýřitou v kyselých (acidofilních) doubravách, které je možné vidět v blízkosti zastavení. Dříve se bezkolencová doubrava spolu s břízou vyskytovala i v Kunratickém lese. Toto společenstvo je nyní na území České republiky ojedinělé.

Mapa NS Klánovický les

GPS pozice

N 50° 5.007', E 14° 39.003'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec a Mgr. Š. Peterka
Mgr. Štěpán Peterka
Tel.:774 031 583
e-mail:peterka@hostynska.cz; david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz