česky <<< >>>

Klánovický les

Obojživelníci a plazi

V Klánovickém lese nalezneme řadu velkých i drobných rybníků, tůněk s pomalu tekoucími lesními potůčky, mokřady i velké kaluže. Všechny tyto biotopy jsou vhodným prostředím pro život obojživelníků.

Klánovický les je v Praze nejvýznamnější lokalitou pro ochranu obojživelníků. Vyskytuje se zde 9 druhů obojživelníků: skokan hnědý Rana temporaria, skokan zelený Rana esculenta, skokan štíhlý Rana dalmatina, ropucha obecná Bufo bufo, ropucha zelená Bufo viridis, čolek obecný Triturus vulgaris, čolek velký Triturus cristatus a mlok skvrnitý Salamandra salamandra. Významné lokality s vysokým výskytem obojživelníků jsou tůně v blízkosti trati, v místech zrušeného rybníka Chobot, nebo v místech přírodní památky Prameniště Blatovského potoka (severně od tohoto zastavení).

Ropucha obecná i skokan hnědý žijí, kromě období rozmnožování, na souši. Pohyb ropuchy po souši je těžkopádný, dělá malé skoky nebo kráčí. Zato skokan hnědý má silné zadní končetiny, které mu umožňují skákat do dálky až jednoho metru. Oba druhy obojživelníků kladou v období jarních měsíců vajíčka přímo do vody. Ropucha klade vajíčka v rosolovitých šňůrách, vajíčka skokanů tvoří rosolovité shluky.

Populace plazů v Klánovickém lese čítá 5 původních druhů. Zástupci ještěrů jsou ještěrka obecná Lacerta agilis a slepýš křehký Anguis fragilis. Z hadů zde žije běžná užovka obojková Natrix natrix, která vyhledává zejména vlhčí biotopy. Opakem je užovka hladká Coronella austriaca, která má ráda sušší, písčité, člověkem nepozměněné biotopy. Vzhledem je značně podobná jedovaté zmiji obecné Viperus berus, která v těchto lesích také žije, přesto že se v České republice zmije vykytuje běžně až od nadmořských výšek nad 600 metrů, včetně nejvyšších horských poloh.

Samec skokana hnědého mezi vajíčky

Vajíčka ropuchy obecné

V rybnících, poblíž čističky odpadních vod v Klánovicích, žije několik exemplářů želvy nádherné Trachemys scripta elegans, které byly do rybníků vypuštěny ze zajetí svými chovateli. Původní výskyt této želvy je jihovýchod Severní Ameriky a Střední Ameriky. Její výskyt lze v současnosti hodnotit jako negativní, neboť může poškozovat přirozená přírodní společenstva.

Zmije obecná

Užovka hladká

Mapa NS Klánovický les

GPS pozice

N 50° 5.007', E 14° 39.007'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec a Mgr. Š. Peterka
Mgr. Štěpán Peterka
Tel.:774 031 583
e-mail:peterka@hostynska.cz; david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz