česky <<< >>>

Klánovický les

Ptáci

V Klánovickém lese byl potvrzen výskyt 84 druhů ptáků, z nichž 55 zde hnízdí. Tak vysoká početnost druhů je v Praze zcela neobyčejná. Ze vzácných druhů můžeme jmenovat datla černého Dryocopus martius nebo žlunu šedou Picus canus a žlunu zelenou Picus viridis. Tyto tři druhy patří do řádu šplhavců, čeledě datlovitých. Pro datla černého je charakteristické získávání potravy – hmyzu z hnijících a nezdravých stromů. Pro lesní ekosystém mají nezastupitelnou roli, spolu se strakapoudy jsou označováni jako „lékaři našich lesů“. Datlovití hnízdí v dutinách stromů, na rozrušování dřeva využívají silný dlátovitý zobák a pro udržení rovnováhy se zapírají pomocí silných rýdovacích per. I přesto že je datel černý velký asi jako vrána, spatřit ho je spíše vzácností. Častěji se do dálky rozléhá jeho zvučný křik „kví kví kví“, který vydává v letu a v sedě naopak pronikavé „kliééé“.

Žluna zelená je pestrobarevný datlovitý pták, který hnízdí i v městských parcích. Potravou jí jsou převážně mravenci, které sbírá i v nízké trávě, dále i jiné druhy hmyzu, semena atd.

Řada lidí nemá jasno, jaký je rozdíl mezi žlunou a žluvou. Žluna je datel (šplhavec), žluva pěvec. Žluva hajní Oriolus oriolus je jedním z našich nejkrásnějších pěvců. Citronově zbarvený samec je i přesto ve větvích stromů těžko k vidění. Charakteristický je jeho zpěv a stavba hnízda z lýka ve vidlici větví vysokých stromů.

GPS pozice

N 50° 5.010', E 14° 39.006'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec a Mgr. Š. Peterka
Mgr. Štěpán Peterka
Tel.:774 031 583
e-mail:peterka@hostynska.cz; david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz