česky <<< >>>

Klánovický les

Dřeviny

Nejpočetnějšími dřevinami Klánovického lesa jsou dub letní Quercus robur a borovice lesní Pinus sylvestris. Oba druhy jsou zástupci odlišných skupin rostlin. Borovice se řadí k rostlinám nahosemenným a dub ke krytosemenným.

Nahosemenné rostliny mají, jak už ze jména vyplývá, „nahá“ semena, která jsou bez obalu a leží volně na šupinách šišek. Do této skupiny rostlin patří nejen jehličnany, ale i jinan dvojlaločný Ginkgo biloba a cykasy. Ostatní dřeviny řadíme mezi krytosemenné rostliny, které mají semena krytá obalem (osemením).

Z jehličnanů lze v Klánovickém lese pozorovat také zde původní jedli bělokorou Abies alba, (jižně od tohoto zastavení se nachází nevelký porost mladých jedlí). Dále zde roste i nepůvodní smrk ztepilý Picea abies. Ten byl vysazován na různých místech lesa z důvodu těžby. Z cizokrajných jehličnanů roste v Klánovickém lese i borovice vejmutovka Pinus strobus, kterou poznáme podle pěti jemných jehlic v jednom svazku (borovice lesní má pouze dvě jehlice) a podle šišek více podobných smrku. Nedaleko tohoto zastavení rostou i staré douglasky tisolisté Pseudotsuga menziesii. Charakteristické pro ně je, že čerstvé jehlice obsahují silice vonící po citrusech. Douglaska je v Evropě pěstovaná od roku 1827, pochází ze západního pobřeží Severní Ameriky a naproti tomu borovice vejmutovka má původní rozšíření na východním pobřeží Severní Ameriky a v Evropě je již od roku 1705.

Významné přirozené zastoupení by měly mít v Klánovickém lese dub zimní Quercus petraea – lidově označován jako drňák – a dub letní Quercus robur, česky též křemelák. Rozlišení těchto dvou druhů dubů není příliš náročné, žaludy u dubu letního visí na dlouhých stopkách, kdežto u dubu zimního jsou přisedlé, tedy bez stopek. Dále také čepel listu u dubu zimního přisedá klínovitě na řapík. Říká se: „Dubu zimnímu je zima, tak má stažené kalhoty“. Dub letní má čepel na bázi srdčitě ouškaté: „letnímu dubu je teplo, tak má vytažené kalhoty“.

GPS pozice

N 50° 5.011', E 14° 39.002'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec a Mgr. Š. Peterka
Mgr. Štěpán Peterka
Tel.:774 031 583
e-mail:peterka@hostynska.cz; david@koniklec.cz
http://www.koniklec.cz