česky english deutsch polski <<< >>>

Památné stromy Opavska a Bruntálska

Dub u Slováků

Základní informace

Památný dub letní (Quercus robur) roste v obci Mezina po levé straně komunikace ze statku u Slováků. Památným stromem byl vyhlášen v roce 2004. Jeho obvod kmene měří přibližně 292 cm, výška stromu je 14 m. Jeho stáří se odhaduje na 150 – 200 let.

Zajímavosti

Obec Mezina byla založena v roce 1258 na pomezí Moravy a dnešního českého, kdysi rakouského Slezska, za vlády českého krále Přemysla Otakara II. Původní obyvatelé se živili těžbou a zpracováním hornin, železa, zlata a stříbra. Pozůstatky po těžbě zde můžete vidět ještě dnes např. v přírodní památce Lávový proud u Meziny, což je bývalý čedičový lom. Vyjma zde jmenovaného památného dubu rostou na území obce další dva památné stromy. Jedná se o lípu velkolistou (Lípa u Kohoutů) a javor mléč na pozemku manželů Janečkových na začátku obce.

Dub u Slováků, Mezina_L.Tichopad

Dub u Slováků_L.Ticho­pad

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Městský úřad Bruntál Nádražní 994/20 79201 B­runtál 1 E-mail: posta@mubruntal.cz http://www.mubruntal.cz/

GPS pozice

N 49° 57.709', E 17° 28.991'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz