česky english deutsch polski <<< >>>

Památné stromy Ostravska a Frýdecko-Místecka

Klen v Horních Domaslavicích

Základní informace

Javor klen (Acer pseudoplatanus) roste v porostu u bývalého zámečku na severním okraji obce Horní Domaslavice. Jeho obvod kmene činí 369 cm, výška je 24 m. Stáří se odhaduje na 170 let. Areálem bývalého dvora dnes prochází lesní cesta vedoucí z Horních Domaslavic ke kostelu sv. Jakuba v Dolních Domaslavicích. Samotné místo zámku je vlevo od této cesty směrem ke svahu do údolí Lučiny a je označeno tabulí s informací o historii zaniklého zámku. Vpravo od cesty ve svahu těsně pod zmíněnou silnicí je rekonstruovaná kaple sv. Anny, okolo vede místní naučná stezka.

Zajímavosti

Zaniklý empírový zámeček v Horních Domaslavicích stával ve svahu nad pravým břehem Lučiny a býval sídlem šlechtických majitelů panství a velkostatku. Zámku snad předcházela starší tvrz z konce 15. století, kterou však dnes již nelze přesně potvrdit. Zámek zanikl v důsledku absolutního nezájmů tehdejších majitelů a obecních orgánů samosprávy v polovině 50. let. 20. století. Plocha zaniklého zámku a dvora zůstala nezastavěná, naopak toto místo dnes tvoří lesík a náletová vegetace. V době vegetačního klidu si lze dobře pohlédnout poslední viditelné pozůstatky zdemolovaného zámku v podobě mohutného opěrného pilíře bývalého nároží zámku.

Klen v Horních Domaslavicích

Klen v Horních Domaslavicích

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Městský úřad Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

GPS pozice

N 49° 41.989', E 18° 28.020'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz