česky english deutsch <<<

Verneřicko a Bobří soutěska

Znělcové lomy a Kamenná hůra

Co je to lom? Lom je povrchový důl, který slouží k získávání stavebního materiálu nebo těžbě nerostných surovin. Materiál, který je z lomů získáván, může být velmi různý. Může se jednat například o štěrk, který slouží jako výplňový materiál ve stavebnictví, nebo se zde může těžit třeba kvalitní kámen pro dekorativní účely. Co se však s lomem stane, když v něm skončí těžba? Mnohé jsou zasypány, ale leckdy se z lomu stává jedinečná přírodní scenérie s vodou zalitými jezírky. Jedním takovým úkazem jsou znělcové lomy nedaleko obce Valkeřice. Dostanete se k nim odbočkou ze silnice v obci a pak vyrazit polní cestou za touto přírodní zajímavostí. Znělcové lomy jsou vyhlášeny jako evropsky významná přírodní lokalita a je potřeba to mít při návštěvě na paměti.

Další územím, které se nachází nedaleko a stojí za návštěvu je přírodní rezervace Kamenná hůra. Nalézá se v masivu rozložitého vrchu Kamenec (519 m.n.m.) nad údolím Merboltického a Valkeřického potoka. Nachází se zde největší souvislé plochy volných, otevřených čedičových sutí v Českém středohoří. Jsou zde jižní teplé sutě i sutě chladné na severních svazích, přičemž každé z nich poskytují odlišné podmínky pro bohatý život různých organismů. Při úpatí sutí na severním svahu je několik ledových jam, kde sníh vydrží až do letních měsíců. Tomuto jevu na jiných místech sutí odpovídají i ventaroly, vývěry teplého a vlhkého vzduchu, v jejichž okolí se v zimě sníh neudrží. Je zde například jediná lokalita výskytu vrance jedlového (Huperzia selago) v Českém středohoří. Jedná se o rostlinu z čeledi plavuňovitých, která je typická pro naše vysoká pohoří.
Vzhledem k jedinečnosti mikroklimatu severních sutí, se území řadí k nejvýznamnějším v CHKO z hlediska fauny. V nízké nadmořské výšce se zde vyskytují bezobratlí živočichové, kteří obvykle žijí ve vysokých horách na dalekém severu. Jedním z nich je i dravý roztoč Rhagidia gelida nebo střevlík (Pterostichus negligens), velmi vzácný druh přežívající na čedičových suťových svazích od doby posledního zalednění.

Vranec jedlový

Zatopený znělcový lom

Znělcový lom

GPS pozice

N 50° 41.371', E 14° 18.445'
[GPX]

[MAPY.CZ]