česky english deutsch <<< >>>

Novopacko

Zlámaniny

Ve stěně opuštěného lomu vystupují horniny kumburského souvrství – štikovské arkózy o stáří barruel (cca 300 milionů let). Jedná se o světle šedé až fialovošedé fluviální arkózy a arkózové pískovce s častou příměsí valounů křemene, kvarcitu a krystalických břidlic. V arkózách je zřetelně patrné horizontální i šikmé zvrstvení a říční koryta. Občas se objevují vrstvičky fialovošedých a zelenošedých, tence vrstevnatých jílovců či enklávy červenohnědých hematitových pískovců. V severní stěně lomu jsou odhaleny 3 zkřemenělé kmeny typu Dadoxylon, uložené v subhorizontálních pozicích v různých úrovních. Největší z nich dosahuje průměru cca 75 cm.

Achát

Ve východní stěně lomu proráží svrchnopaleozoické sedimenty miocénní subvertikální čedičová žíla až 1 m mocná. U dna lomu je patrné malé čedičové těleso s brekciovitou strukturou a typickou šestibokou odlučností, zřejmě přívodní komín žíly.

Příčný řez lomem

GPS pozice

N 50° 29.037', E 15° 30.085'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz