česky english deutsch polski <<<

Památné stromy Oderska

Zlatá lípa v Guntramovicích

Základní informace

Jedná se o lípu srdčitou neboli malolistou (Tilia cordata), která roste u polní cesty na odbočce modré turistické trasy pod Červenou horou. Lípa byla vyhlášena památným stromem v roce 1998. Základní parametry v době vyhlášení: obvod kmene 357 cm, výška stromu 13 m, odhadované stáří 300 let. Jde o exemplář s bizarně utvářenou pravidelnou korunou, která vznikla častým ulamováním větví v extrémních podmínkách. V blízkosti stromu jsou jámy po hledačích pokladů. Existuje 5 verzí pověsti o původu pokladu. Nejzajímavější, a ke generálu Laudonovi se vztahující, je historie z období pruských válek.

Zajímavosti

Pruský král Bedřich II. obléhal roku 1758 Olomouc. Když v jeho ležení docházely potraviny a střelivo, nechal je přivézt asi 5 000 vozy, které doprovázelo 10 000 vojáků. Úkolem rakouského generála Laudona a Siskowitze bylo toto vojsko zajmout a vozy se zbožím zkonfiskovat. Generál Laudon zaútočil u Guntramovic a ukořistil 4 000 vozů a 6 kanónů. Bedřich II. po válečné poradě odtáhl od Olomouce a vrátil se se svým vojskem do Pruska. Na místě bojů stojí od roku 1858 železný kříž. Vypravuje se, že ve zmatku v bojích se podařilo některým vozkům ukrást z vozu, na kterém byla naložena pokladna, soudky se zlatem a zakopat je v okolí. Tito lidé pravděpodobně zahynuli v boji a ještě dlouho pak při orání nebo kopání lidé nacházeli zlaté mince a jistě mnohý z místních lidí vděčí za svůj blahobyt právě těmto nálezům. A protože nejvíce zlata bylo vykopáno v okolí staré lípy na Červeném kopci, říká se jí „Zlatá lípa“.

Zlatá lípa

Zlatá lípa

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Město Vítkov náměstí Jana Zajíce 7 749 01 Vítkov http://www.vitkov.info/

GPS pozice

N 49° 46.610', E 17° 31.856'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28.října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz